Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Zenetanár osztatlan képzés - hangszeres és ének szakirányok

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.

A meghirdetett darabokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.

A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga – motivációs levél feltöltése
2. Alkalmassági vizsga – az alkalmasságot felvételi bizottság a főtárgy gyakorlati vizsgára beküldött anyagok alapján ítéli meg
3. Főtárgy gyakorlati vizsga – videófelvétel küldése
 

1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsgán motivációs beszélgetés helyett egy motivációs levelet kérünk, amelyet szíveskedjen a www.felvi.hu oldalra a Dokumentumok közé feltölteni.
A felvételiző a géppel írt motivációs levében legalább 2000 karakterben fejtse ki a tanári szakképzettség iránti motivációját, a tanári pálya választásának egyéni motívumait, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatait, elképzeléseit.

2. Alkalmassági vizsga - az alkalmasságot a főtárgy gyakorlati vizsgára beküldött anyagok alapján ítéljük meg
 

3. Főtárgy gyakorlati vizsga

Magánének
 • 1 barokk dal vagy ária
 • 1 klasszikus dal vagy ária
 • 2 romantikus dal
 • 1 20-21. századi magyar dal
 • 1 népdalfeldolgozás

A műveket eredeti nyelven, kotta nélkül kérjük előadni.
A felsorolt művekből legalább 20 percnyi felvételt kérünk!
Kérjük, ezen kívül küldjön egy bemutatkozó videót, amelyben a következő a kérdésre ad választ: hol, mit, kinél, hány évig tanult zenélni, miért szeretne PTE Művészeti Karára tanulni, mi a célja az énektanulással?
Jelentkezési feltétel: fül-, orr-, gégeszakorvosi igazolás, melyet a www.felvi.hu felületen lehet feltölteni. Amennyiben a felvételiző még nem szerezte be az orvosi igazolást, az nem kizáró ok a felvételi eljárásból.

Zongora
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy Bach prelúdium és fúga (Das Wohltemperierte Klavier)
 • egy bécsi klasszikus szonáta két tétele (1. tételt kötelező választani)
 • egy virtuóz etűd (Czernytől napjainkig, prelűd nem helyettesítheti!)
 • egy romantikus mű vagy egy XX. századi mű


Orgona

 • egy triószonáta gyors tétele (J. S. Bach)
 • egy prelúdium (fantázia / toccata) és fúga (J. S. Bach)
 • egy romantikus orgonamű
 • egy XX. századi orgonamű


Hegedű
(A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy etűd
 • egy tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
 • egy hegedűverseny saroktétel (kadenciával), zongorakíséret nélkül


Mélyhegedű
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy etűd a szakiskola anyagából
 • egy Bach szvitből vagy szólószonátából 2 tétel
 • egy versenymű tétel (1. vagy az utolsó) zongorakíséret nélkül


Gordonka
(A vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni!)

 • egy gyakorlat (etűd)
 • egy szonáta tétel vagy előadási darab, zongorakíséret nélkül
 • egy tétel Bach szólószvitjeiből
 • versenymű egy gyors tétele


Gordon

 • egy etűd
 • két koncert-tétel (gyors, lassú - kotta nélkül)
 • egy előadási darab (szonáta tétel is lehet - kotta nélkül), zongorakíséret nélkül


Gitár

 • két etűd: Carcassi Op. 60. 14-25,- F. Sor: Op. 29,- Giuliani: Op. 48 művekből
 • két tétel egy Bach műből (pl. Táncok)
 • két előadási darab a felsorolt stílusok közül: reneszánsz, romantikus, modern (Robert de Visée: Szvitek, Weiss: Szvitek, Milan: Fantázia, Pavan, Sor: Menüettek, Giuliani: Szonáta C-dúr tétel, Torroba, Turina, Bartók-Szendrey, Paganini művekből)


Fuvola

 • két etűd (különböző karakterű)
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy fuvolaverseny I. tétele zongorakíséret nélkül


Kürt
Etűd:

 • J. F. Gallay III./7. vagy Maxime-Alphonse III./7.

Előadási darabok:

 • kadenciális versenymű-tétel és egy eltérő karakterű tétel, vagy előadási darab


Oboa

 • egy Esz-dúr skála skála
 • két gyakorlat, etűd (két különböző karakterű)
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert lassú és gyors tétele


Fagott

 • egy A-dúr skála
 • egy etűd
 • egy előadási darab (karakterdarab)
 • egy koncert vagy szonáta lassú és gyors tétele, lehet zongorakíséret nélkül


Klarinét

 • Asz-dúr skála
 • két különböző karakterű etűd
 • egy szóló darab
 • egy versenymű gyors tétele, zongorakíséret nélkül


Trombita

 • egy etűd
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy szabadon választott mű vagy műrészlet, lehet zongorakíséret nélkül


Harsona
- egy etűd
- két különböző korstílusból 1-1 előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül

Tuba

 • C. Kopprasch 35. etűd
 • V. Blazhevich: 20. etűd
 • egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • egy XX. századi előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül


Szaxofon

 • 2 etűd
 • 2 különböző karakterű előadási darab, lehet zongorakíséret nélkül

Etűdök:

 • Wilhelm Franz Ferling (Mule): 48 Etűd (Leduc)
 • Marcel Mule: 18 Exercices ou Études d’apres Berbiguier  (Leduc)
 • Marcel Mule: Études Variées (Leduc)
 • H. Klosé: Quinze Études Chantantes (Leduc)

Előadási darabok:

 • Robert Planel: Prelude et Saltarelle (Leduc)
 • Lajtha László: Intermezzo (Leduc)
 • Jules Demersseman: Fantaisie sur un theme original (Hug)
 • A. Tcherepnine: Sonatine Sportive (Leduc)
 • Jean Francaix: Cinq danses exotiques (Schott)
 • Paul Creston: Sonata  (Shawnee)
 • Paule Maurice: Tableaux de Provance (Lemoine)
 • Darius Milhaud: Scaramouche (Salabert)
 • Paul Bonneau: Suite  (Leduc)
 • Ronald Binge: Concerto (Molenaar)
 • Paul Harvey: Concertino (Maurer)
 • Alexander Glazunov: Concerto (Leduc)
 • Antonio Vivaldi: Sonata in g minor (Marx) (Dorn Publications)
 • Georg Friedrich Händel (Rascher): Sonate XIII (Elkan-Vogel)
 • Georg Friedrich Händel(Rascher): Sonate No.3. (Chappel&Co)


Szóló darabok szaxofonra:

 • Ryo Noda: Improvisation I –II-III(Leduc)
 • Georg Philipp Telemann (Jean-Yves Fourmeau): 12 Fantázia (Billaudot)
 • Henri Tomasi: Evocations
 • Walter S. Hartley: Petite Suite


Ütőhangszer
Dallamhangszer

 • egy szabadon választott Bach csellószvít szabadon választott tétel
 • egy szabadon választott négy verős dallamhangszeres előadási darab

Set-up:

 • egy szabadon választott set-up darab

Kisdob

 • egy szabadon választott klasszikus kisdob darab, vagy etűd
 • egy szabadon választott rudimental szóló kisdob darab


FELVÉTELI VIZSGARÉSZEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK:
Pályaalkalmassági vizsga értékelése: „alkalmas” vagy „nem alkalmas”
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg", az alkalmasságot a főtárgy gyakorlati vizsgára alapján ítéljük meg
A főtárgyi gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely négyszereződik.