Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Tanár - ének-zene - 2. közismereti szak - osztatlan tanári képzés (10 szemeszter)

A rendkívüli helyzetre tekintettel és a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet alapján a felvételi jelentkezők és a vizsgáztatók biztonsága érdekében a vizsgát személyes jelenlétet mellőző módon kívánjuk lebonyolítani.

Az egyes feladatokat kép- és hangfelvétel formájában kérjük megküldeni. Ennek feltöltéséről, határidejéről és méretéről a PTE Oktatási Igazgatósága által küldendő levélben találnak a felvételizők információkat.
A felvételen mindenképpen látszania kell a felvételizőnek, aki mondja el nevét, és hogy melyik szakra/ szakokra jelentkezett. A felvételizőnek nem kell egész alakban látszania a képen.
A felvételek kérjük, egy kamerával, vágatlanul, darabonként vegyék fel, nem az egész műsort egyben. Ha egy darab több tételt tartalmaz, az egy felvételre kerüljön.

A FELVÉTELI VIZSGA RÉSZEI:
1. Pályaalkalmassági vizsga – motivációs levél feltöltése
2. Zenei-elméleti alkalmassági vizsga – az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg
3. Gyakorlati vizsga


1. Pályaalkalmassági vizsga

A vizsgán motivációs beszélgetés helyett egy motivációs levelet kérünk, amelyet szíveskedjen a www.felvi.hu oldalra a Dokumentumok közé feltölteni.
A felvételiző a géppel írt motivációs levében legalább 2000 karakterben fejtse ki a tanári szakképzettség iránti motivációját, a tanári pálya választásának egyéni motívumait, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatait, elképzeléseit.


2. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg.


3. Gyakorlati vizsga

Éneklési készség – videófelvétel küldése

  • egy parlando, rubato  és egy tempo giusto magyar népdal felvételének  megküldése


Szolfézs- zeneelmélet – videókonferencia

írásbeli:

  • egy népdal lejegyzése hallás után


szóbeli:

  • lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből (1-50. példából)
  • hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése (dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).
  • modális sorok hallás utáni felismerése, éneklése adott hangra


Ajánlott tankönyvek: Ligeti György: Klasszikus összhangzattan vagy Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia- és formavilága vagy Győrffy István – Beischer-Matyó Tamás – Keresztes Nóra: Klasszikus összhangzattan

Zongora - videofelvétel küldése
Két, szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül.

Zeneirodalmi tájékozottság – videókonferencia
Általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumi tankönyvek anyagából.


FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

A pályaalkalmassági vizsga értékelése:alkalmas/ nem alkalmas
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg, az alkalmasságot a gyakorlati vizsga alapján ítéljük meg
A gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, amely megkétszereződik.

Írásbeli vizsga - max. 30 pont
-    népdal lejegyzése hallás után 0-30 pont

Szóbeli vizsga - max. 70 pont
-    szolfézs 0-10 pont
-    összhangzattan-zeneelmélet 0-10 pont
-    zongora 0-15 pont
-    éneklési készség 0-20 pont
-    zeneirodalmi tájékozottság 0-15 pont