Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Design- és Médiaművészeti Intézet - alkalmassági és gyakorlati vizsga követelmények

   
Grafikusművész osztatlan képzés, tervezőgrafika szakirány
   
Tárgyalkotás szak, kerámiatervezés-, üvegtervezés, fémműves (ötvös) valamint divat- és textiltervező specializáció
   
Kerámiatervezés mesterképzési szak
   
Alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, elektronikus zenei médiaművészet specializáció
   
Design- és vizuálisművészet-tanár  2 féléves képzés
   
 

   
 

Grafikusművész osztatlan képzés, tervezőgrafika szakirány

 
Alkalmassági vizsga
Otthonról hozott munkák bemutatása.
A grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirányán az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, vizuális kreatív képességeinek, felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján.
Bemutatandó:  tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák mappában, minimum 10, maximum 20 munka.
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt / nem felelt meg


Gyakorlati felvételi vizsga
A grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány szakon a felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után, a jelölt forma, szín- és téralakító, kompozíciós képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni tervezőművészi (tervezőgrafikai) invencióinak, művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti tájékozottságának, a tervezőművészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés, kreatív szakmai feladatok) valamint szóbeli (pályaalkalmassági beszélgetés) és írásbeli vizsga alapján.
A pályaalkalmassági beszélgetés során a jelölt mutassa be tájékozottságát a kortárs autonóm és tervezőművészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a tervezőművészi pályára.

 

1. A szakmai gyakorlati vizsga részei:
Fejtanulmány (maximum: 50 x 70 cm) szabadon választott technikával
Aktrajzolás (maximum: 70 x 100 cm) szabadon választott technikával
Kreatív, szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladatok

 

2. A szóbeli és az írásbeli vizsga részei:
Művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti ismeretek (írásbeli, teszt)
Otthoni munkák bemutatása: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák mappában.(minimum 20, maximum 30 munka).
Pályaalkalmassági beszélgetés (a jelölt általános műveltségének, és a tervezőművészi pályára való alkalmasságának felmérése)
Pontszámítás Grafikusművész osztatlan képzés, tervezőgrafika szakirányon
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 90 pont
-   aktrajzolás 0-20 pont
-   fejtanulmány 0-20 pont
-   kreatív feladat 0-50 pont

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 110 pont
-   művészettörténeti, tervezőművészeti ismeretek 0-10 pont
-   otthoni munkák bemutatása 0-70 pont
-   pályaalkalmassági beszélgetés 0-30 pont

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolai hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.

   
 

   
 

Tárgyalkotás szak, kerámiatervezés, üvegtervezés, fémműves valamint divat- és textiltervező specializáció

Alkalmassági vizsga:
A tárgyalkotás szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján.
Bemutatandó:

- 6 db A2-es lapon természeti stúdium, rajz, vagy festmény, illetve szabad kompozíció (fej, akt, táj, csendélet, nem stúdium jellegű önálló munka)
- 3 db A2 lapon a választott szakkal összefüggő munkák (tervek, vázlatok, fotók)
- 1 db A2 lapon mintázás tanulmányok fotói

- 2 darab 9x12 cm-es névvel ellátott fotóreprodukció a legjobbnak vélt munkákról, melyek az intézménynél maradnak.

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/nem felelt meg

 

Gyakorlati vizsga:
A gyakorlati vizsga célja, hogy a jelölt az alkalmassági vizsga eredményei után bizonyítsa forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált  jelenségek  értelmezése  és a vizuális nyelvi kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.
A pályaalkalmassági beszélgetés során pedig mutassa be  tájékozottságát a kortárs művészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a szakmai-művészi pályára.

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolából hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.
A gyakorlati vizsgán elérhető pontszám: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
- tanulmányrajz 0-25 pont
- tervezési feladat 0-30 pont
- festési feladat modell után 0-25 pont
- kreatív feladat, 3D kompozíció agyagból 0-20 pont
- otthoni munkák bemutatása 0-50 pont
- interjú, műveltségi, pályaalkalmassági beszélgetés 0-50 pont
Összesen: 200 pont

 

A felvételizők hozzanak magukkal:
- minimum A/2-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget;
- a rajzoláshoz tetszőlegesen ceruzát, rajzszenet, krétát, stb. 
- a festéshez vízfestéket, vagy temperát, ecseteket, vizes edényt;
- a kreatív feladathoz egyszerű eszközöket (évente meghatározott).

   
 

   
 

Kerámiatervezés mesterképzési szak

 

A gyakorlati vizsgán bemutatandó a legutóbbi években (tanári korrektúrával és/vagy önállóan) alkotott, fontosnak ítélt munkáiról készült fotó dokumentáció (portfolió), valamint legalább öt, maximum tíz eredeti munkája. (Rajz, festmény, tervrajz, plasztika, anyagkísérlet eredménye, szakmai alkotás.)

A szakmai és motivációs beszélgetésen a felvételi bizottság a jelölt általános, művészeti és szakmai műveltségét, illetve szakmai elkötelezettségét vizsgálja kötetlen beszélgetés formájában

A gyakorlati vizsgán 25 pont, a szakmai és motivációs beszélgetésen 23 pont szerezhető. A felvételi összpontszám a vizsgán szerzett pontszám megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kerül meghatározásra. Tanulmányi pont nem vehető figyelembe.


Felhívjuk figyelmét, hogy a Kerámiatervezés mesterképzési szak bemeneti követelményeivel kapcsolatban teljes kreditérték beszámításával a kerámiatervezés, az üvegtervezés, a fémművesség, a textiltervezés, a formatervezés, a tárgyalkotás, az építőművészet, az animáció, a fotográfia, a média design, a tervezőgrafika, a design- és művészetelmélet, a kézműves tárgykultúra, a képalkotás, a környezetkultúra, a látványtervezés, a designkultúra alapképzési szakok vehetők figyelembe.


Más, a bemeneti követelmények által meghatározott szakokról érkező felvételizőknek a felvételi vizsgával egyidőben kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk. A nyomtatvány letölthető a következő linkről:

http://kti.pte.hu/files/tiny_mce/Felveteli%202015/PTE-MK_kreditkerelem_k...

A kerámiatervezés mesterszakra történő belépéshez 60 szakmailag releváns kredit szükséges a következő ismeretkörökből: rajz, festés, mintázás, plasztikai gyakorlatok, kerámiatechnológia, tervezési gyakorlatok. Ebből a 60 kreditből a jelentkező legalább 30 kredittel kell, hogy rendelkezzen. A hiányzó maximum 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Hangsúlyozottan kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt a szükséges mellékletekkel hiánytalanul ellátva hozzák magukkal a felvételi vizsgára! A kérvényt a MK Kreditátviteli Bizottsága 2020. július 6-ig elbírálja, a hiányzó anyagok pótlására nem lesz idő.

   
 

   
 

Alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, elektronikus zenei médiaművészet specializáció

 

Az alkalmassági vizsga részei:

Írásbeli
alkalmassági teszt (halláskészség, általános intelligencia, érdeklődési terület felmérése)

Szóbeli
Szabadon választott saját zenei alkotás bemutatása. A bemutatott munka hossza maximálisan 5 perc lehet, és kérjük wav vagy jó minőségű mp3 formátumban hozni.

Szakmai alkalmassági vizsga - megfelelt/nem felelt me.

 

Alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, elektronikus zenei médiaművészet specializáció

Kérjük a jelentkezés előtt a http://art.pte.hu/211orchestra/ honlapunkon tájékozódjanak a meghirdetett képzésről. Weboldalunkon képet kaphatnak az itt folyó munkáról, jöjjenek el a nyílt napokra, az előkészítő foglalkozásokra. Ezen túlmenőleg pedig olvassák el az irodalomjegyzékben szereplő munkákat és hallgassák meg a műjegyzékben szereplő alkotásokat.

A szak olyan, középiskolát (szakközépiskola vagy gimnázium) végzett, érettségit szerzett hallgatókat tud fogadni, akik alapvető művészeti (különösen zenei) és számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig az elektroakusztikus zene és a médiaművészetek felé irányul.

 

1. Felvételi követelmények

A felvételi vizsga részei:
a. alkalmassági vizsga
b. gyakorlati vizsga
b. gyakorlati vizsga összetétele
írásbeli vizsga (teszt: általános zenei és kortárs zenei/művészeti és számítógépes ismeretek; esszé: műelemzés előre megadott zenedarabok nyomán)
szóbeli vizsga: gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása
szóbeli vizsga: portfólió (az eddigi alkotói munka) bemutatása hangfelvételek, projektfile-k és alkotói folyamatdokumentáció alapján

 

2. Felvételi pontszámítás
A Pécsi Tudományegyetem vonatkozó szabályzata 16. § (3). bekezdése valamint 10. sz. melléklete szerint a művészeti képzési területen lehetőség van a felvételi pontok kiszámítására kizárólag a gyakorlati felvételi eljárásban szerzett eredmények (max. 200 pont) megkettőzésével. Megnevezett 10. sz. melléklet 3. § alapján az így megszerzett pontokhoz többletpontok nem adhatók. Mindezek alapján a felvételi pontszámítás az alábbiak szerint alakul:
a. Szakmai alkalmassági vizsga - megfelelt/nem felelt meg
b. Gyakorlati vizsga: írásbeli vizsga - 60 pont
szóbeli vizsga: gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása - 80 pont
szóbeli vizsga: eddigi alkotói munka bemutatása - 60 pont
Összesen - 200 pont
Duplázott érték - 400 pont

 

Felvételi-olvasmánylista (2012)

Kötelező olvasmányok:

 • Ignácz Ádám, "Gépek zenéje. Adalékok az elektronikus zene előtörténetéhez (1900-1930). Elméletek, kompozíciók, hangszerek", In: Médium, hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában, szerk. Batta Barnabás, Szeged, Univ Kiadó, 2009. pp. 22-40.
 • Szigetvári Andrea, Az elektroakusztikus és számítógépes zene története és irodalma - Jegyzetek, fordítások, szövegek. Elérhető online úton itt:
 • http://mumia.art.pte.hu/mmi/szovegek/SzigetvariA_Elektroakusztikuszene.pdf
 • Kömlődi Ferenc – Pánczél Gábor, Mennyek Kapui – az elektronikus zene évtizede, digitális kiadás, Budapest-Los Angeles, 2009, 1. fejezet, pp. 17-112., elérhető online itt: http://www.recreation.hu/villanynaplo/mennyek-kapui-letoltes/
 • Michael Nyman, Experimentális zene: Cage és utókora, ford. Pintér Tibor, Budapest, Magyar Műhely, 2005.
 • Újmédia-művészet, szerk. Mark Tribe és Reena Jana, ford. Beöthy Balázs, Taschen/Vince, 2007.
 • Chris Middleton, Kreatív digitális zene és hang – Házi zenestúdiók átfogó kézikönyve, ford. Belényesi Viktor, Budapest, Scolar, 2007
 • Beke László, Műalkotások elemzése - a gimnázium I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
 • Lukin László-Ugrin Gábor, Ének-zene: a gimnázium I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995 
 • Dési Imre – Nagy Imre, Informatikai fogalmak kisszótára, Budapest, Korona Kiadó, 2001


Ajánlott olvasmány:

 • Pongrácz Zoltán, Az elektronikus zene, Budapest, 1980.
 • Médium, hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában, szerk. Batta Barnabás, Szeged, Univ Kiadó, 2009.
 • Narratívák 7. – Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf és Kiss Miklós, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008.
 • Sáry László, Kreatív zenei gyakorlatok, Pécs, Jelenkor, 1999.
 • John Cage, A csend – Válogatott írások, ford.: Weber Kata, Pécs: Jelenkor, 1994.

 

EzmBA műjegyzék a gyakorlati vizsgára való felkészüléshez

1920-
Saint-Saëns: "Le cygne",  Clara Rockmore - Theremin
http://www.youtube.com/watch?v=pSzTPGlNa5U&feature=PlayList&p=D33DF0785B...
1940-
Pierre Schaeffer - "etude aux chemins de fer"
http://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA
1950-
John Cage: "4'33''" (1952)
http://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY
Karlheinz Stockhausen "Studie II" (1954)
http://www.youtube.com/watch?v=hXqvBvOXV3U&feature=related
Edgard Varese and Le Corbusier: "Poème-Electronique" (1958)
http://www.youtube.com/watch?v=QBQsym_G82Q
Iannis Xenakis: Concret PH II (1958)
http://www.youtube.com/watch?v=92mMCqHfZMQ
1960-
Max Matthews "Bicycle Built for Two" (1961)
http://www.youtube.com/watch?v=qoqEC2mLYyE
The Velvet Underground - "Venus in Furs" - Live (1967)
http://www.youtube.com/watch?v=vgcuU_JWuQU
1970-
Kraftwerk "The Man Machine"
http://www.youtube.com/watch?v=3T65NpyfPkQ
1980-
Art of Noise "Paranoimia"
http://www.youtube.com/watch?v=ZEPq0FvFm3g

   
 

   
 

Design- és vizuálisművészet-tanár  2 féléves képzés

 

 A Design- és vizuálisművészet- tanár mesterszak a felvételi eljárásban a művészeti képzési terület valamennyi mester szakán folytatott tanulmányok második befejezett féléve után vehető fel párhuzamos képzésben, vagy a nem tanárszakon szerzett művészeti mesterfokozatot követően.

Be nem fejezett tanulmányok esetén, a második félév teljesítését igazoló index fénymásolatot kérjük beküldeni.
A képző-és iparművészeti terület és ezen egyetemi végzettségek mindegyike, (pl.: Tervezőgrafika, Keramikusművész, Divat és textiltervező, Formatervező stb.) illetve az építőművészeti (pl.: Építőművész, Belsőépítész-és környezettervező), médiaművészeti a film-és videóművészeti (pl.: Mozgóképművész, Filmoperatőr stb.) egyetemi képzések és végzettségek elfogadhatók.

 

A felvételi vizsga részei:

Pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt 1 A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

 

Szakmai vizsga

Szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása

(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót.)
Alkotói jövőkép: a jelentkező alkalmazott művészeti eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.
Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és alkalmazott művészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

 

A felvételi pontok számítása:
A gyakorlati vizsgán 99 pont szerezhető, 1 előnyben részesítési többletpont adható a jogosultsági feltételek megléte esetén.