Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Európai Uniós pályázat hallgatóknak

Az Országgyűlés elnöke valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet
"Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" címmel egyetemek és főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben:

1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi, illetve 2020 után várható szabályai.
2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
3. Az Európai Unió 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves költségvetésének tárgyalásai.
4. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita.
5. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai a tagállamokra, az uniós intézményekre és politikákra.
6. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, demográfia).
7. A Visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
8. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát­medencei kisebbségi közösségek helyzetére.
9. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.
Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.
A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.
A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-maii-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték.

A pályázatot - egy példányban - az alábbi címre kérjük küldeni:
Dr. Bárány Tibor
törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
(személyesen vagy ajánlott küldeményként az Országgyűlés Bp. V. kerület, Honvéd utca 28. alatti levé]átvevőjébe).

A pályázat beküldésének határideje: 2019. február 15. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel - egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:
I. helyezett 400 000 Ft
II. helyezett 300 000 Ft
III. helyezett 200 000 Ft
valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft
(A pályázati d\jakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)
A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2019-ben többnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt.
A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2019 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

Részletes pályázati kiírás (pdf)

Határidő: 
2019. február 15. 23:45