ERASMUS+ pályázati felhívás 2018/19

A PTE Művészeti Kara pályázatot hirdet HALLGATÓK részére a 2018/2019-es tanévre Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre.


Az Erasmus+ Program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
•    3-10 hónapot töltenek külföldön;
•    a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
•    a kiutazás félévére itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
•    diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt
•    külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámról a kari Erasmus Szabályzat a következőképpen rendelkezik: „Egy félévben a partnerintézményben megszerzendő kreditek értéke minimum 6, maximum 30 ECTS.”
•    PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.


A PTE MK KI, MAMI, ZMI és DLA hallgatója adhatja be jelentkezését, aki:
- beiratkozott nappali tagozatos, vagy DLA-s hallgató, államilag finanszírozott, vagy önköltséges hallgató
- az ERASMUS mobilitás ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézménynél aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (nappali, doktori) és diplomáját a mobilitás befejezése előtt nem szerzi meg
- kiutazáskor két sikeresen lezárt félévvel rendelkezik (DLA-sok esetében ez nem feltétel)
- rendelkezik a külföldi tanulmányai során alkalmazott idegen nyelv olyan szintű ismeretével, mely lehetővé teszi, hogy tanulmányait sikerre vigye
- jó tanulmányi eredményekkel és nyelvtudással rendelkezik

- magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.


Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.
Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

Részletes pályázati kiiírás: (doc)Beadási határidő: 2018.03.20.

A pályázatokat az outgoing.pte.hu online felületen lehet benyújtani.

Bővebb felvilágosítás a PTE MK nemzetközi koordinátoránál:
Seres Beáta
seres.beata@pte.hu
PTE MK, E/33, 112-es iroda

Határidő: 
2018. March 20. 20:00