Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási pályázat 2020-21

A PTE Művészeti Kara pályázatot hirdet
HALLGATÓK részére a 2020/2021-es tanévre Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:
Lehetővé tenni oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Az Erasmus+ program keretében a pályázat nyertes hallgatói lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni, azaz, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, illetve a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

Az Erasmus+ Program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
•    3-10 hónapot töltenek külföldön;
•    a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
•    a kiutazás félévére itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
•    diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt
•    külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámról a kari Erasmus Szabályzat a következőképpen rendelkezik: „Egy félévben a partnerintézményben megszerzendő kreditek értéke minimum 6, maximum 30 ECTS.”
•    PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.
 
Pályázati feltételek:
A PTE MK KI, MAMI, ZMI és DLA hallgatója adhatja be jelentkezését, aki

  • beiratkozott nappali tagozatos, vagy DLA-s hallgató, államilag finanszírozott, vagy önköltséges hallgató
  • az ERASMUS mobilitás ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézménynél aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (nappali, doktori) és diplomáját a mobilitás befejezése előtt nem szerzi meg
  • kiutazáskor két sikeresen lezárt félévvel rendelkezik (DLA-sok esetében ez nem feltétel)
  • rendelkezik a külföldi tanulmányai során alkalmazott idegen nyelv olyan szintű ismeretével, mely lehetővé teszi, hogy tanulmányait sikerre vigye
  • jó tanulmányi eredményekkel és nyelvtudással rendelkezik
  • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.


Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.
Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

Részletes kiiírás: (pdf)

 

A pályázatokat az outgoing.pte.hu online felületen lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2020.04.05.

 

Erasmus tájékoztató:  Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a Művészeti Kar hallgatói számára
2020. március 10-én 9:30 és 14:00 óra között Erasmus+ tájékoztató napot tartunk. A program 9:30-kor kezdődik: az E22-es épületben levő Zeneművészeti Intézet 1. emeleti előterében Erasmus standdal várjuk az érdeklődőket, majd 13 órától a Dékáni Tárgyalóteremben (E33-as épület) ismertető előadást tartunk.
A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!


Bővebb felvilágosítás a PTE MK nemzetközi koordinátoránál:
Seres Beáta
seres.beata@pte.hu
PTE MK, E/33 102-es iroda

Határidő: 
2020. április 05. 23:45
erasmus csatolmány: