ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT mobilitási programban való részvételre.

Támogatható tevékenységek:
•    Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-6 hónap). Hat hónap utáni időszakra év közben pályázhat a hallgató, de az ösztöndíj összege függ az esetleges egyéb támogatások elnyerésétől.
•    tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

 

Azon MK hallgató pályázhat, aki:
-   magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
-    a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még diplomaszerzést megelőzően kell benyújtaniuk);
-    szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni,
-    abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n; diplomáját nem szerzi meg a mobilitás befejezése előtt;
-    a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).


Pályázati feltételek:
-    A fogadó fél meghívólevele, illetve fogadókészségének e-mail formájában történt egyértelmű jelzése (ennek hiányában a pályázat várólistára kerül)
-    EUROPASS típusú önéletrajz, melynek kritériumai elérhetőek az interneten, és motivációs levél, melynek tartalmazni kell az ösztöndíj elnyerése esetén az út illeszkedését az eddig végzett tanulmányokba. Az önéletrajzot és motivációs levelet (kb. 1500 karakter) magyarul és egy választott idegen nyelven (melyet a hallgató használni fog a külföldi tanulmányai során) kell csatolni a pályázathoz
- nyelvtudás igazolása (ha van, hivatalos irat)
- igazolás egyéb szakmai vagy közéleti tevékenységről

 

A pályázat beadása:

Folyamatos a tanév során, de legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal szükséges pályázni az outgoing.pte.hu online felületen. Bővebb felvilágosítás: Seres Beáta, kari Erasmus koordinátor (Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. E/33, 112-es iroda).
Elérhetőségi adatok: E-mail: seres.beata@pte.hu, Telefon: Tel.:+36-72/501 500/22814 m.

Részletes kiírás: (doc)

Határidő: 
2018. April 30. 17:00