Doktori Iskola

 
 

PTE Művészeti Kar Doktori Iskola

 

Az PTE Művészeti Kar Doktori Iskolája két művészeti területen – képzőművészet és zeneművészet – folytat doktori képzést. A jelenlegi doktori képzés alapjául a jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskolája szolgál, ahonnan a Magyarországon elsőként indult doktori képzés eredeztethető. A Keserü Ilona, Bencsik István, Rétfalvi Sándor, Schrammel Imre nevével fémjelzett iskola a kezdetektől sajátos módon gondolkozott az akkor még csak képzőművészeti doktori képzésről. Karizmatikus személyiségük, iskolateremtő művészi és oktatói kvalitásaik egy példaértékű műhelyt teremtett, mely a mai napig az iskola alapvető értékrendjét képezi. A gondolkodást azáltal, hogy a képzésben részt vevő hallgatók látókörét a rendszeres elméleti előadásokon az intézmény magasan kvalifikált szakembereinek irányításával, de hazai és külföldi autoritások előadásaival is igyekszik minél szélesebbre tágítani, a művészetről való analitikus, reflexív és tudományos terminusokkal leírható gondolkodást fejleszteni. Mindezek mellett kiemelt fontossággal bír a művészeti alkotómunkára való koncentrálás. A témavezetők irányításával rendszeres konzultáció zajlik a műtermekben, a próbatermekben, melyek eredményeképp évente több alkalommal mutatkozik be az iskola képzőművészeti kiállításokkal és doktorandusz hallgatóinak koncertjeivel Pécsett, és más magyarországi és külföldi helyszíneken is.

 
     
   
     
 
Rendszeresen szerveződnek pályázatokhoz kapcsolódó workshopok, többnyire nemzetközi összefogással, melyek jelentősen emelik az intézmény szakmai színvonalát. A doktoranduszok részt vesznek az alapképzésben való szakmai gyakorlaton gyakorlatvezetőként meghirdetett témáikkal, így szervesen integrálódnak a graduális részt vevő hallgatók mindennapjaiba is. A szervezett doktori képzés három éves, ez alatt az időszak alatt a hallgatók a témavezető ellenőrzése mellett önálló kutatómunkát folytatnak, melyről szóló szakmai beszámolót minden félév végén leadják. A doktori eljárás során ezek a félévi beszámolók képezik a szigorlat alapját, mely a képzési időszak alatti kutatómunka folyamatát és eredményeit hivatottak dokumentálni. A doktori képzésben lehetőség van ösztöndíjas és költségtérítéses képzésben is részt venni. A doktori iskola eredményes működését mutatja, hogy évente 8–10 állami ösztöndíjas hallgató felvételére is jogosult, a magas teljesítmények eredményeképp pedig mindig lehetősége van további költségtérítéses hallgatók felvételére is, így évfolyamonként 10-12 hallgatót képez átlagosan.
 
     
   
     
  A képzési időszak végbizonyítvánnyal, abszolutóriummal zárul. Ez ad jogosítványt a doktori eljárásra való jelentkezésre, mely egy, a doktorjelölti jogviszony keretében zajló legfeljebb két éves folyamat, melynek során doktori szigorlat, a disszertáció megírása, annak elbírálása, majd a nyilvános eljárásban való megvédése zajlik. A szervezett képzésen kívül lehetőség van doktori fokozat megszerzésére egyéni felkészülő formában is. A PTE MK Doktori Iskola nagy népszerűségnek örvend e tekintetben is, számos hazai és külföldi képző-, illetve zeneművész keresi fel doktori eljárás lefolytatásának kérelmével. Az iskola jó hírét bizonyítja, hogy egyre gyakoribb a habilitációs eljárásra vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos megkeresés is a hazai társintézmények és külföldi jelöltek részéről is.