Doktori disszertációk

                     

Doktorálók
(témavezetők)

  Év  

Tézisek
English summary

  Doktori mestermunka és kiállítás anyaga
Doktori dolgozat (HU)
   
 


 
Kiss-Szabó Viktória
  2020       Takács Jenő: Tarantella zongorára és zenekarra Op. 39 - Műelemzés  
                     
Pintér András Ferenc   2020        A festői gesztusrendszerek értelmezése, különös tekintettel a faktúrára és matériára  
                     
Szabó Klarissza Médea   2020       Formahatások
A tér és a térben megjelenő formák hatása az emóciókra
 
                     
 Szántó István
  2020  
    A népi kultúra metamorfózisa
A népi díszítő és tárgykultúra megjelenése a magyar képzőművészetben
 
                     
Nagyné Fábián Tímea   2019       Jeney Zoltán örökségének jelentősége a magyar zeneművészetben  
                     
Tóth Emília   2019       Antonio Caldara: La passione di Gesù Cristo
Sepolcro két stílus határán: a stile mixto elemei az olasz és német stílus szintézisében
 
                     
Bakos Tibor   2019       Az orosz és ukrán harsonaiskola kialakulása a kezdetektől napjainkig  
                     
Váradi Zita   2018       A 19. századi vígopera női szerepkörének eredete, stiláris és interpretációs kérdései
Norina, az összetett vígoperai nőalak megtestesítője
 
                     
Lucza Zsigmond   2018       Médiumidézés
Transzmediális tendenciák az ezredforduló hazai kortárs festészetben
 
                     
Sziksz Eszter   2018       Megfogni a megfoghatatlant
Avagy az idő és az emlékek múlandósága
 
                     
Arnóth Zoltán   2017       A klarinét hangja a zenekarban  
                     
Balatoni Sándor   2017       A kórus és az orgona árnyékában
Lisznyay Szabó Gábor életművének rendszerezése és elemzése
 
                     
Bakos András   2017      

A társadalmi média szerepe az online művészet fejlődésében

Kollaboratív tendenciák az online művészetben

 
                     
Boros Miklós János   2016      

Személyes képmások

Az intuitív tér- és képélményről szobraim tükrében

 
                     
Ladányi-Tóth Miklós   2016       Ornamentika a kortárs képzőművészetben
A kortárs képzőművészeti alkotások minta-felhasználási eljárásai
 
                     
Bodonyi József   2016       Sodródó képzelet
A műalkotás az emlékezet és a képzelet határán
 
                     
Mátis Rita   2016       Festő és modell ugyanaz avagy miért festi magát a festő  
                     
Palatinus Dóra   2016       A köztéri művészet szerepváltozásai  
                     
Horváth Erzsébet   2016       Kölcsönös áthatások – A transzparencia a kortárs képzőművészetben
(Képmelléklet)
 
                     
Márton Enikő   2015        Szín-terek a külső és a belső kiterjedések határán  
                     
Marosi Katalin   2015       Rejtélyes felülnézet  
                     
Sörös Rita   2015       Efemer szobrászat
Alkotói gondolat – anyagválasztás – kifejezés
 
                     
Ludmány Emilné Papp Györgyi   2015       A vonósnégyes klasszikus modelljének megszületése
Haydn Op.33-as vonósnégyes sorozata, mint fordulópont a kvartettirodalomban
 
                     
Pólus László   2015       A Gordonka Szerepe A Képalkotásban Richard Strauss Szimfonikus Költeményeiben  
                     

Farkas István Péter

  2014       Rézfúvós hangszerek története Magyarországon
 
                     

Lenkey-Tóth Péter

  2014
      Az elbeszélt és az elbeszélő én
 
                     
Koppányi Zsolt   2014  
    A zenekari fúvóshangzás fejlődése a rézfúvós basszushangszerek tükrében: a szerpent, az ophikleid és a cimbasso virágkora, a tuba térhódítása  
                     
Kornfeld Zoltán   2013
      A szvit műfajának megjelenése Bach életművében,
a gordonkára írt Hat Szólószvit elemzése (BWV 1007-1012)
 
                     
Győriványi Ráth György   2013       Mahler Symphoniai költemény két részben című művének átalakulása 1. szimfóniává  
                     
Nyári Zsolt   2013       Idő és szobrászat  
                     
Drahos Béla   2013       A klasszikus fuvolahang
 
                     
Orosz Klára   2012       Participatív művészeti stratégiák
(Képmelléklet)
 
                     
Horváth Csaba Árpád   2012       Public art, avagy a köztéri művészet demokratizálódása
 
                     
Jo Kley   2012       Energy in Form
 
                     
Bali János
  2012
      A barokk furulya Magyarországon
 
                     
Hadházy Gergely   2011       Kettős horizont
 
                     
Burkus Judit
  2011
      Rácsok és hálók
 
                     
Fodor Pál   2011       Kettő és fél dimenzió
 
                     
Mészáros Gergely
  2011
      Kép és egzisztencia
 
                     
Guttman Barbara
  2011
 

 

 

The Change of Power Paradigm in Art Education
Art Education and Non Violent Communication
 
                     
Tari Eszter
  2010
      Hagyományok a közép-jávai kortárs festészetben
Doktori kiállítás
 
                     
Varga Tünde   2010
          A festett kép mint az emlék tere
A doktori dolgozat képei külön
Doktori kiállítás
 
                     
Appelshoffer Péter
(Aknai Tamás, Somody Péter)
  2009
      A festészet igenlésének lehetőségeit a művészet alkonyán
 
                     
Menasági Péter
(Bencsik István)
  2009         A Tengely. A precesszáló mozgás a szobrászatban
 
                     
Ernszt András
(Keserü Ilona)
  2009       Rétegződések. Múlt és jelen a festészetoktatásban
 
                     
Balázs Péter
(Colin Foster)
  2009       Tér - Táj - Tűz
 
                     
Szunyogh László
(Rétfalvi Sándor)
  2009
      A Kék lovas csapásán
 
                     
Benedek Barna
(Fabényi Julia, Nyilas Márta)
  2009
        Anyag és káprázat
 
                     
Krámli Márta
(Rétfalvi Sándor)
  2008
      Fényszobrászat a fénymegismerés történetének tükrében
Az értekezés képei
 
                     
Erős István
(egyéni felkészülő)
(Tolvaly Ernő, Colin Foster)
  2008
      A természetművészet különböző megközelítési módjai Keleten és Nyugaton
 
                     
Bartek Péter Pál
(Keserü Ilona)
  2008
        Betegség és képzőművészet
 
                     
Lukács József
(Colin Foster)
  2008
        A fa mint személyes anyagválasztás
 
                     
Kavecsánszki Gyula
(egyéni felkészülő)
(Tolvaly Ernő)
  2008
 

 

 

A monumentális tusfestészet
 
                     
Vásárhelyi Zsolt
(Keserü Ilona)
  2008
      Idő a képen
 
                     
Lieber Erzsébet
(Keserü Ilona)
  2008
      Papír - Anyag - Médium
 
                     

Füzesi Heierli Zsuzsa
(Schrammel Imre)

  2008
      Anyagérzet - Anyagszerűség
 
                     
Ficzek Ferenc
(Tolvaly Ernő)
  2008
      A valóság mint képalkotó elem
 
                     
Jancsikity József
(Tolvaly Ernő)
  2008
      Kiűzetés a Paradicsomból   
                     
Rezsonya Katalin
(Bencsik István)
  2008  
      Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában
 
                     
Raffay Réka   2006
 
      A színképzés módszerei a festészetben