Doktori disszertációk

 

Doktorálók
(témavezetők)

  Év  

Tézisek
English summary

  Doktori mestermunka és kiállítás anyaga
Doktori dolgozat (HU)
   
 


 
Hoffer Tibor   2023       Textúrák a férfikari kórusirodalomban a romantikától napjainkig  
                     
Rózsa Bernadett   2023       A magyar népzene autentikus formáinak megjelenései a XX. századi kóruszenében  
                     
Ifj. Bánfalvi Béla    2023       A francia csellóiskola metodikai elemzése - André Navarra tanításának technikai alapjai  
                     
Fűkő Béla   2022        A szobrokba kódolt világkép - A látványt felépítő energetikai viszonyok a szobrászatban, a Ji King energetikai struktúráinak és interpretációinak tükrében  
                     
Hámori Anett    2022       A háború és a migráció problémája a kortárs művészetben - A hiány, mint képalkotó eszköz  
                     
Zrínyi Orsolya   2022       Auer Lipót szellemi öröksége - Művészetének és pedagógiai munkásságának korszakot meghatározó és azon túlmutató hatásai, az Auer hegedűiskola  
                     

Illés Eszter
  2022        II. Frigyes szerepe a fuvola irodalomban, a kultúra-mecenatúra jelentősége a porosz királyi udvarban  
                     

Szendrői Zsuzsanna  
  2022       
A szaxofonirodalom alakulása 1970-ig
 
                     
Lázár Zsófia   2022      
18. századi egybillentyűs fuvolán alkalmazott artikulációs technikák - Szimpla-, dupla- és triplanyelv korabeli francia, német és angol források alapján
 
                     
Győrffy László   2022       Poszthumán stratégiák - Transzgresszív etika és esztétika a kortárs testábrázolásban  
                     
Kalmár Zoltán   2022       Szőllősy András rézfúvós kamarazenéje  
                     
Barabás Zsófia
  2022       Mindenki tud rajzolni – A közlésvágy, a belső látás és a szabadság  
                     
Gergely Réka Erzsébet       2021       Sculptura Una – Vizsgálódások a kultúrák megosztottságáról és a szobrászat egységéről  
                     
Bicskey László   2021       Zene a lélek tükrében - Szemelvények Bach, Mozart és Haydn vonósirodalmából  
                     
Kiss-Szabó Viktória   2020       Takács Jenő: Tarantella zongorára és zenekarra Op. 39. - Műelemzés  
                     
Pintér András Ferenc   2020       A festői gesztusrendszerek értelmezése, különös tekintettel a faktúrára és matériára  
                     
Szabó Klarissza Médea   2020       Formahatások
A tér és a térben megjelenő formák hatása az emóciókra
 
                     
 Szántó István   2020       A népi kultúra metamorfózisa
A népi díszítő és tárgykultúra megjelenése a magyar képzőművészetben
 
                     
Nagyné Fábián Tímea   2019       Jeney Zoltán örökségének jelentősége a magyar zeneművészetben  
                     
Tóth Emília   2019       Antonio Caldara: La passione di Gesù Cristo
Sepolcro két stílus határán: a stile mixto elemei az olasz és német stílus szintézisében
 
                     
Bakos Tibor   2019       Az orosz és ukrán harsonaiskola kialakulása a kezdetektől napjainkig  
                     
Váradi Zita   2018       A 19. századi vígopera női szerepkörének eredete, stiláris és interpretációs kérdései
Norina, az összetett vígoperai nőalak megtestesítője
 
                     
Lucza Zsigmond   2018       Médiumidézés
Transzmediális tendenciák az ezredforduló hazai kortárs festészetben
 
                     
Sziksz Eszter   2018       Megfogni a megfoghatatlant
Avagy az idő és az emlékek múlandósága
 
                     
Arnóth Zoltán   2017       A klarinét hangja a zenekarban  
                     
Balatoni Sándor   2017       A kórus és az orgona árnyékában
Lisznyay Szabó Gábor életművének rendszerezése és elemzése
 
                     
Bakos András   2017      

A társadalmi média szerepe az online művészet fejlődésében

Kollaboratív tendenciák az online művészetben

 
                     
Boros Miklós János   2016      

Személyes képmások

Az intuitív tér- és képélményről szobraim tükrében

 
                     
Ladányi-Tóth Miklós   2016       Ornamentika a kortárs képzőművészetben
A kortárs képzőművészeti alkotások minta-felhasználási eljárásai
 
                     
Bodonyi József   2016       Sodródó képzelet
A műalkotás az emlékezet és a képzelet határán
 
                     
Mátis Rita   2016       Festő és modell ugyanaz avagy miért festi magát a festő  
                     
Palatinus Dóra   2016       A köztéri művészet szerepváltozásai  
                     
Horváth Erzsébet   2016       Kölcsönös áthatások – A transzparencia a kortárs képzőművészetben
(Képmelléklet)
 
                     
Márton Enikő   2015        Szín-terek a külső és a belső kiterjedések határán  
                     
Marosi Katalin   2015       Rejtélyes felülnézet  
                     
Sörös Rita   2015       Efemer szobrászat
Alkotói gondolat – anyagválasztás – kifejezés
 
                     
Ludmány Emilné Papp Györgyi   2015       A vonósnégyes klasszikus modelljének megszületése
Haydn Op.33-as vonósnégyes sorozata, mint fordulópont a kvartettirodalomban
 
                     
Pólus László   2015       A Gordonka Szerepe A Képalkotásban Richard Strauss Szimfonikus Költeményeiben  
                     

Farkas István Péter

  2014       Rézfúvós hangszerek története Magyarországon  
                     

Lenkey-Tóth Péter

  2014       Az elbeszélt és az elbeszélő én  
                     
Koppányi Zsolt   2014       A zenekari fúvóshangzás fejlődése a rézfúvós basszushangszerek tükrében: a szerpent, az ophikleid és a cimbasso virágkora, a tuba térhódítása  
                     
Kornfeld Zoltán   2013       A szvit műfajának megjelenése Bach életművében,
a gordonkára írt Hat Szólószvit elemzése (BWV 1007-1012)
 
                     
Győriványi Ráth György   2013       Mahler Symphoniai költemény két részben című művének átalakulása 1. szimfóniává  
                     
Nyári Zsolt   2013       Idő és szobrászat  
                     
Drahos Béla   2013       A klasszikus fuvolahang  
                     
Orosz Klára   2012       Participatív művészeti stratégiák
(Képmelléklet)
 
                     
Horváth Csaba Árpád   2012       Public art, avagy a köztéri művészet demokratizálódása  
                     
Jo Kley   2012       Energy in Form  
                     
Bali János
  2012       A barokk furulya Magyarországon  
                     
Hadházy Gergely   2011       Kettős horizont  
                     
Burkus Judit
  2011       Rácsok és hálók  
                     
Fodor Pál   2011       Kettő és fél dimenzió  
                     
Mészáros Gergely
  2011       Kép és egzisztencia  
                     
Guttman Barbara
  2011  

 

 

The Change of Power Paradigm in Art Education
Art Education and Non Violent Communication
 
                     
Tari Eszter
  2010       Hagyományok a közép-jávai kortárs festészetben
Doktori kiállítás
 
                     
Varga Tünde   2010           A festett kép mint az emlék tere
A doktori dolgozat képei külön
Doktori kiállítás
 
                     
Appelshoffer Péter
(Aknai Tamás, Somody Péter)
  2009       A festészet igenlésének lehetőségeit a művészet alkonyán  
                     
Menasági Péter
(Bencsik István)
  2009         A Tengely. A precesszáló mozgás a szobrászatban  
                     
Ernszt András
(Keserü Ilona)
  2009       Rétegződések. Múlt és jelen a festészetoktatásban  
                     
Balázs Péter
(Colin Foster)
  2009       Tér - Táj - Tűz  
                     
Szunyogh László
(Rétfalvi Sándor)
  2009       A Kék lovas csapásán  
                     
Benedek Barna
(Fabényi Julia, Nyilas Márta)
  2009         Anyag és káprázat  
                     
Krámli Márta
(Rétfalvi Sándor)
  2008       Fényszobrászat a fénymegismerés történetének tükrében
Az értekezés képei
 
                     
Erős István
(egyéni felkészülő)
(Tolvaly Ernő, Colin Foster)
  2008       A természetművészet különböző megközelítési módjai Keleten és Nyugaton  
                     
Bartek Péter Pál
(Keserü Ilona)
  2008         Betegség és képzőművészet  
                     
Lukács József
(Colin Foster)
  2008         A fa mint személyes anyagválasztás  
                     
Kavecsánszki Gyula
(egyéni felkészülő)
(Tolvaly Ernő)
  2008  

 

 

A monumentális tusfestészet  
                     
Vásárhelyi Zsolt
(Keserü Ilona)
  2008       Idő a képen  
                     
Lieber Erzsébet
(Keserü Ilona)
  2008       Papír - Anyag - Médium  
                     

Füzesi Heierli Zsuzsa
(Schrammel Imre)

  2008       Anyagérzet - Anyagszerűség  
                     
Ficzek Ferenc
(Tolvaly Ernő)
  2008       A valóság mint képalkotó elem  
                     
Jancsikity József
(Tolvaly Ernő)
  2008       Kiűzetés a Paradicsomból   
                     
Rezsonya Katalin
(Bencsik István)
  2008         Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában  
                     
Raffay Réka   2006         A színképzés módszerei a festészetben