Tervezőgrafika

     
  Grafikusművész mesterképzési szak Tervezőgrafika szakirány  
     
   
     
  2012 őszén új szakkal bővül a Művészeti Kar kínálata.
Grafikusmuvész Mesterképzési Szak Tervezografika Szakirány
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles grafikusművész, (Graphic Artist)
A képzési idő 10 félév, az oklevél megszerzéséhez 300 kredit szükséges (5 éves osztatlan képzés)
Szakfelelős, szakirányvezető: Gerendy Jenő dr. habil, egyetemi docens
A képzés célja olyan, a tervezőgrafika szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (DLA) képzés keretében történő folytatásához

Képzési tematikája, oktatási koncepciója szervesen kapcsolódik a festőművész, szobrászművész szakok mesterképzéséhez, tapasztalataihoz, ugyanakkor határozott lépést jelent a tervezômûvészet, a design terûletére is. Hidat kíván képezni az autonóm és az alkalmazott mûvészet között, kapcsolatot építeni a képzômûvészeti mesterképzés és a tervezômûvészeti oktatás között. A grafika mesterszak indításának igénye a Művészeti Karon több éve érlelődik. A szak tartalmának, szerkezetének meghatározásában nagy fontosságot tulajdonítottunk annak, hogy a képzés mindenben feleljen meg a szak képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó leírásnak, a szakmai képzés legjavát tartalmazza.
 
     
   
     
 


Alapozó ismeretek: Anatómia, térábrázolás, Ábrázoló geometria, Bevezetés az irodalomtudományba,
Filozófiatörténet, Kreatív stúdiumok, Műtermi gyakorlat, Művészettörténet, Rajz, festés
Szakmai törzsanyag: A design története, A kortárs művészet kérdései, A tervezőgrafika története és elméleti vonatkozásai, Az esztétika alapproblémái, Betűismeret, tipográfia, Építészet és társművészetek,
Formastúdiumok, Képgrafikai technikák, Komplex tervezés és kutatás, Korunk kultúrája, Műtermi tervezőgrafikai szakmai gyakorlat, Művésztelepi gyakorlat, Népművészet, Szín- és fénytan, Szitanyomás, Technikai kép, Tipográfia, kiadványtervezés, Újmédia és művészet, Vizuális antropológia, Zenei informatika,3D látványtervezés.
A tanterv által szabályozott és garantált tudás megszerzésén túl fontosnak tartjuk, és szorgalmazni kívánjuk a hallgatók külföldi egyetemeken való tapasztalatszerzését és önművelését is, melyre az egyetem (többek között, más karok kurzusainak áthallgatásával) és a város kulturális intézményei (kiállítóhelyek, múzeumok, zenei, színházi események) is lehetőséget kínálnak.
Élve a Pécsi Tudományegyetem lehetőségeivel, az új szakon oktatók testülete több kar oktatóiból kerül ki. Részt vesz a képzésben a Művészeti Karon kívül az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi és a Pollack Mihály Műszaki  Kar is. A felsorolt karokkal való együttműködés során építettünk a már eddig is meglévő, karok közötti együttműködésekre, illetve az új képzés tartalmához illeszkedő kurzusok leghozzáértőbb oktatóit kerestük meg az egyetemen nem oktató elismert szakemberek közül.

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a bohm.gergely@pte.hu címen