Hangművészet MA

 

A hangművészet általános definíciója szerint azon interdiszciplináris művészeti formák összessége, amely a hangot elsődleges közegként vagy anyagként használja, legyen az installáció, multimédia performansz, hangzó kísérlet vagy más, eddig még nem ismert formák. Egyetemünk különleges tudomány- és művészetközi adottságai tették lehetővé, hogy 2020-ban létesítsük, majd 2022-ben pedig előkészítsük a Hangművészet mesterszak akkreditáció anyagát. A meglévő Elektronikus zenei médiaművészet alapszak témaköreit folytatva, de a zene-, képző- és médiaművészetek valamint a bekapcsolható humán- és természettudományok metszetén található a képzési terület kiindulópontja. A szak ennél fogva olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

A 2 éves képzés a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiválóan felszerelt stúdióiban, laborjaiban valamint a szomszédos művészeti képzések adta inspiratív környezetben kap helyet.

A képzés nappali formában, magyar nyelven indul.
 
Képzési struktúra:
1. A hangművészethez kapcsolódó elméleti, történeti és kulturális ismeretek: művészettörténet, filozófiatörténet komplex zeneelmélet, multimédia-elméletek, kultúratudományok (14 kredit)
2. Alkotói-kutatói munka a hangművészet, az elektroakusztikus és számítógépes zene kapcsolódó területein: kutatói projektmunka, Számítógépes zenei és hangművészeti alkotói-kutatói munka (12 kredit)
3. Tervezés és alkotói munka a hangművészet részterületein: szakterület-specifikus szemináriumok, médiaművészeti stúdiógyakorlat, hangművészeti projektmunka, interdiszciplináris projektmunka (48 kredit)
Melyek mellett szabadon választható kurzusokat (10 kredit) és szakmai gyakorlatot (6 kredit) kell teljesíteni valamint zárásként egy, a képzési szintnek megfelelő szakdolgozatot és diplomamunkát kell bemutatni.
A részletes tantervi háló az oldal alján csatolt mellékletben található.
 
Felvételi információk:
A felvételi vizsga részei:
a.    portfólió és munkaterv értékelése (max. pontszám: 34)
b.    elbeszélgetés (max. pontszám: 15)
Portfólió: eddigi alkotói és szakmai munkát bemutató, elektronikus dokumentáció
 
A portfólió és a munkaterv iránti elvárások
- Portfólió: eddigi alkotói és szakmai munkát bemutató, elektronikus dokumentáció
 Munkaterv: a képzés idejére tervett szakmai munka ismertetése, témakör szerinti és időbeli bontásban; irodalom- és műjegyzék; várható művészeti és tudományos publikációk ismertetése.

Az elbeszélgetés részei:
- a portfólió és a munkaterv megvitatása
- egyéb, a bizottság által kijelölt helybeni feladatmegoldás
 
A mellékletek között (az oldal alján) elérhető egy részletes leírás a felvételi követelményeiről. A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (pontos jelentkezési határidő valamint maga a jelentkezési rendszer is) a felvi.hu oldalon találhatók. Nyílt napokat rendszerint november közepén és február első felében tartunk. Egyéb kérdések esetén elérhetőségeinken keresztül tudunk segíteni.