Design- és vizuálisművészet-tanár

A képzés célja olyan tanárok képzése, aki képesek a tágan értelmezett vizuális kultúra: iparművészeti, építőművészeti, film-és videóművészeti, képzőművészeti, valamint multimédia képzési ág szakmai tárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére, különböző intézményekben való nevelési és oktatási munkára. Szakfelelős: Prof. Nagy Márta

A Design- és vizuálisművészet- tanár mesterszak a felvételi eljárásban a művészeti képzési terület valamennyi mester szakán folytatott tanulmányok 2. félévétől vehető fel párhuzamos képzésben, vagy a nem tanárszakon szerzett művészeti mesterfokozatot követően.
A képző-és iparművészeti terület és ezen egyetemi végzettségek mindegyike,(pl.: Tervezőgrafika, Keramikusművész, Divat és textiltervező, Formatervező stb.) illetve az építőművészeti,(pl,: Építőművész, Belsőépítész-és környezettervező) médiaművészeti a film-és videóművészeti (pl,: Mozgóképművész, Filmoperatőr stb.) egyetemi képzések és végzettségek elfogadhatók.

A szak indításának indoklása

A Pécsi Tudományegyetem küldetése, hogy a Dél-dunántúli régióban a kiemelt Kutató egyetemi rangjának megfelelően lehető legszélesebb kínálatot és a legmagasabb színvonalát nyújtsa a felsőfokú képzésekben. Ezen belül a tanárképzés régi hagyományának, rangjának visszaállítása is szükségszerű feladata.
A Művészeti Kar korábban hosszú évekig folytatta a rajztanár, illetve később a rajz-vizuális nevelés tanárképzést. A felsőoktatás tanárképzésének átalakulásával ez átmenetileg szünetelt és jelenleg is szünetel. A társadalmi igények, az egyetem, a kar küldetése, hogy a vizuális képzés legmagasabb szintjén történjen a következő generáció pedagógusainak felkészítése. Ez a törekvés találkozott a Művészeti Kar és az egyetem más karain művészeti képzését végző oktatók elképzeléseivel.  

A Művészeti Kar Média- és Alkalmazott Művészeti Intézete gondozza az iparművészet és a design szakterületeket. A tervezőgrafika osztatlan képzést, a keramikus BA és MA képzéseket és a Média BA képzést. Az alkalmazott művészetek egyre jelentősebb szerepet játszanak karunk profiljában és a jövőben is ennek a fejlesztése az elsődleges. Az egyetem széleskörű lehetőségeiből adódóan a más karok művészeti képzéseit is integráljuk a Design és vizuális   művészet tanár szak képzésébe, úgymint az Építőművész MA és a Belsőépítész- és környezetkultúra MA szakokat. Azonban természetesen más, az országban művészeti képzésben végzett hallgatót is várunk.
A jelenlegi felsőoktatásban a vizuális területek és ezen belül az alkalmazott művészetek tanárképzése az országban egy helyen adott. Azonban jól érzékelhető, hogy egyre nagyobb a társadalmi igény a fiatalok körében ilyen irányban és elvárható, hogy a PTE-n is a legmagasabb szinten történjen a pedagógus szakemberek képzése. Olyan szakmai alapokon lehet építkezni a hallgatóknál, az egyetemi végzettségüket tekintve, mellyel széles látókörű, versenyképes, a következő generációt megfelelő irányba orientálható tanárokat képezhetünk. A Művészeti Kar minőségi oktatói gárdája megfelelő oktatási tapasztalattal rendelkezik és az egyetem más egységeivel karöltve magas színvonalon tudja a szak követelményeit teljesíteni.