Design és Médiaművészeti Intézet

     
  A Művészeti Kar legfiatalabb intézete a Design és Médiaművészeti Intézet (korábbi nevén: Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet). Megalakulása törvényszerű volt, nemcsak a kar továbbfejlődése miatt, de a pécsi művészeti hagyományok újjáteremtése érdekében is. A Zsolnay kerámia, a porcelán, a pirogránit, az eozin olyan fontos szerepet játszik ma is a város életében, melyet megőrizni szükséges a felsőoktatás szintjén is. Ez vezérelte Prof. Nagy Mártát, mikor a kerámia szak megalapítását szorgalmazta. A kar a felújított Zsolnay Kulturális Negyedbe, a gyár régi helységeibe került, ahol a hallgatók magas színvonalon művelhetik szakmájukat kiváló körülmények között, inspiráló közegben. Az alkalmazott művészetek palettáját a tervezőgrafika szak tette teljesebbé. Megalakítása és nagyon sikeres működése olyan új színt hozott a kar életébe, mely a mindennapi élet közelébe juttatja a vizuális művészetet, közvetlen kapcsolatot kialakítva a piac szereplőivel. Az intézet harmadik szakja igazi különlegesség és ritkaság. Az elektronikus zenei BA képzés csak részben kapcsolódik a vizuális területekhez, de tágabb értelemben a mai nművészeti tendenciák elengedhetetlen, önálló műfaja. Megalapításában óriási szerepe volt hazánk egyik legjelesebb kortárs zeneszerzőjének, Vidovszky Lászlónak, aki azóta is féltő gonddal felügyeli a szak működését.  
     
     
  Tárgyalkotás BA és Kerámiatervezés MA képzés  
     
   
     
 

2010 szeptemberében indult a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a kerámiatervezés alap-, majd 2011-ben a kerámiatervezés mesterszak, 2017 őszén pedig a tárgyalkotás alapszak. A  Formatervezés Tanszék (korábbi nevén: Kerámia Tanszék) műteremközpontú oktatást valósít meg. Ennek legfontosabb helyszíne 2011 óta a Zsolnay Kulturális Negyedben elhelyezkedő Művészeti Kar területén létrehozott műterem- és műhelyegyüttes, mely több mint 1000 négyzetmétert tesz ki. Az itt kialakított korszerű környezetben megtalálható a hallgatóknak otthont adó nagy közös műterem és a speciális műhelyek sora: massza-előkészítő, gipszműhely, öntőműhely, betonműhely, kemencetér, labor. A műhelyháttér megteremtése kiemelt fontosságú, hiszen ennek a sokarcú anyagnak az alapos gyakorlati ismerete, a kézműves és a nagyipari technikák megismerése és elsajátítása, saját kísérletek folytatása nélkül ebből az anyagból dolgozni, tervezni nem lehet.

 

Az alapszak specializációi:

  • Kerámiatervezés
  • Fémműves
  • Üvegtervező
  • Divat- és textiltervező (2021. őszén indul)
 
     
     
     
  Elektronikus zenei médiaművészet BA képzés  
     
   
     
  Amikor az elektronikus zenei médiaművészet képzés néhány éves történetét összegezzük, nem tekinthetünk el annak több mint másfél évtizedes előzményeitől sem: az áldozatos, kitartó, olykor technikai és adminisztratív nélkülözésben, máskor a „szaktalanság”, hontalanság érzésével együtt természetesen születő megtűrtség állapotában végzett munka nélkül aligha lett volna képes megszületni ez a képzés. Ezek az alapok igen erős érzelmi kötődést, egy életerős műhely ígéretét hordozták, így a munkafolyamatban résztvevők – Vidovszky László, Szigetvári Andrea és Kerestes Szabolcs – munkája érthetően máig érezhető. A képzésre azokat várjuk, akik az elektronikus zene iránt érdekelőnek és alkotnak is az elektronikus művészet területén.  A képzés három éve során zömében zenei és technológiai, valamint a társművészetek területén nyernek gyakorlatot. A tanszék 2019 óta Elektronikus Zenei és Médiaművész Tanszék néven működik.
 
     
     
     
  Grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány osztatlan MA képzés  
     
   
     
  A tervezőgrafika szakirány öt éves, osztatlan MA képzése 2012 szeptemberében indult a PTE Művészeti Karán. A képzés célja olyan kiválóan felkészült tervezőgrafikus szakemberek képzése, akik klasszikus és korszerű alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli és esztétikai ismeretekkel rendelkeznek. A képzés során a hallgatók a 2D és 3D grafikai tervezés, az analóg és digitális képalkotás ismeretei mellett megismerkednek filmes és animációs technológiákkal is. Mindezek mellett a tervezőgrafika szakirány tematikája, oktatási koncepciója hidat kíván képezni az autonóm és az alkalmazott művészet között, kapcsolatokat építeni a képzőművészeti és a tervezőművészeti mesterképzés világában. A hallgatók a tervezőgrafikai szaktárgyak (klasszikus technikák, illusztráció, plakáttervezés, vizuális kommunikáció-tervezés, betűismeret, betűtervezés, tipográfia, kiadványtervezés, logó- és arculattervezés, csomagolástervezés, prezentációs technikák, 3D tervezés, webdesign, videó és animációs technikák, analóg és digitális fotográfia, sokszorosító grafikai technikák) mellett természetesen elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat is tanulnak. (Művészettörténet, kortárs művészet, népművészet, filozófiatörténet, esztétika, designtörénet, tervezőgrafika- történet, kortárs tervezőgrafikai tendenciák, építészet és társművészetek, tanulmány- és kreatív rajz, festészet, formatan, művészeti anatómia, ábrázoló geometria.) Valamint lehetőségük van a zenei informatika világában is elmélyülni.  
     
     
     
  Design- és vizuálisművészet- tanár  
     
  A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, felnőttképzésben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a tágan értelmezett vizuális kultúra: iparművészeti, építőművészeti, film-és videóművészeti, képzőművészeti, valamint multimédia képzési ág szakmai tárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.