konferencia

Hogyan legyek kreatív vállalkozó? - ICCI Barcamp Workshop az MK-n

HOGY LEGYEK KREATÍV VÁLLALKOZÓ?

ICCI BARCAMP Workshop Keresnyei Jánossal (KIKK Egyesület) és Weiner Jánossal (Business Hero - OTP Mobile, Simple)
- Hogyan lesz egy kreatív ötletből gyümölcsöző üzlet?
- Hogyan kapcsolódjak be az európai vérkeringésbe?
- Mit kell tennem a szellemi alkotásaim védelméért?
- Hogy törjek be a nemzetközi piacra?

 

A Barcamp során mindezeket a kérdéseket megválaszoljuk!  

 

Időpont: 2018. szeptember 20. csütörtök

Helyszín: PTE Művészeti Kar, Liszt Ferenc terem (Zsolnay-negyed, E22-es épület / legfelső emelet)

 

 

PROGRAM


9:30-9:45 - Az ArtENprise és az ICCI Erasmus+ projektek rövid ismertetése
9:45-11:00 - Vállalkozunk! De hogy kell?... Vállalkozói alapismeretek
11:00-11:15 - Kávészünet
11:15-12:30 - Segítség, ellopták az ötletemet! Copyright és a szellemi tulajdon más formái
12:30-13:30 - Ebédszünet
13:30-14:45 - Lépjünk ki a nemzetközi piacra! A nemzetközi piacra lépés előnyei és korlátai
14:45-15:00 - Kávészünet
15:00-16:15 - Nemzetközi marketing

  

Esemény dátum: 
2018. szeptember 20. 09:00 - 16:00
Főoldali karika felirata: 
workshop

„A tágasság iskolája” konferencia és szakmai hét Bencsik István emlékére
konferencia és kerekasztal-beszélgetés - 2017. december 11., Janus Egyetemi Színház
Pécs, Zsolnay-negyed, E74-es épület

Fotó:: 
Horváth Gábor

"A tágasság iskolája" - konferencia és szakmai hét Bencsik István emlékére

 

„A tágasság iskolája” konferencia és szakmai hét Bencsik István emlékére
konferencia és kerekasztal-beszélgetés - 2017. december 11., Janus Egyetemi Színház
Pécs, Zsolnay-negyed, E74-es épület

élő videosztrím: univtvweb.pte.hu/online


Résztvevők:

Bán Ferenc, DLA építész
Jovánovics György szobrászművész, MKE professor emeritus
Kertész László kurátor, művészettörténész
Ilona Keserü Ilona festő, PTE MK professor emerita
Keserü Katalin művészettörténész, ELTE professor emeritus
Készman József kurátor, művészettörténész
Kuti László szobrászművész, PMGSZ tagozatvezető
Tátrai Lilla művészettörténész
Illa Gyula kőszobrász
Kircsi László oboaművész, PTE ny. egyetemi docens
Vidovszky László zeneszerző, PTE MK professor emeritus
Uherkovich Ágnes ny. belsőépítész, építész
Tompa János Csaba szobrászművész


Szakmai hét - 2017. december 12-15. PTE MK KMI Szobrászat Tanszék


Meghívott oktatók:

Orosz Klára DLA szobrászművész, egyetemi adjunktus SZTE JGYPT RMT
Hegyi Csaba DLA festőművész, egyetemi docens PTE MK KMI FT
Tompa János Csaba szobrászművész
Horváth Ottó szobrászművész
Boros Miklós János DLA, szobrász, egyetemi adjunktus DE MK ÉT


A konferencia programja:

 

10:00

filmvetítés: Bencsik István – Jovánovics György: Párhuzamos beszélgetés a szobrászatról. 2001
performansz: Jovánovics György – Keserü Katalin: „egy tüdőbajos szobrász sokkal olcsóbb és ugyanazt tudja"

11:30 Tátrai Lilla: Tudományos modellekből valódi műalkotások
12:15    Készman József: Részben egész. A torzó mint közteshelyzet Bencsik István szobrászatában
13:00    ebédszünet
14:00    Kertész László: A modernista művészet autonómia felfogásának találkozása a közbeszéd reprezentációs terével – Bencsik István plasztikái a különféle korok közterein
14:45 Bán Ferenc: Befelé irányuló gondolati és érzelmi töredékek
15:10 Kuti László: Bencsikről, közelről
15:30   beszélgetés Ilona Keserü Ilonával
16:00 kávészünet
17:00  kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Illa Gyula, Kircsi László, Vidovszky László, Uherkovich Ágnes, moderátor: Tompa János Csaba szobrászművész
18:00 vacsora


Konferencia absztraktok:


Jovánovics György:
"egy tüdőbajos szobrász sokkal olcsóbb és ugyanazt tudja"

A performansz időben egybeesik a Párhuzamos beszélgetés a szobrászatról c. film idejével. Egyik is másik is 75 perc, de a kettő együtt is ugyanennyi. Az élő szereplők és a tárgyak sérülékeny valószerűséggel ülik és állják körül az egyik szereplő fájó hiányát. A tárgyak részben azonosak, részben csak hasonlítanak a 16 évvel korábbi jelenet tárgyaira. Miként az élő szereplők is részben azonosak, ám részben csak hasonlítanak múltbéli önmagukra. A tárgyak és személyek a film kétdimenziós absztrakt síkja előtt igyekeznek az ott ellapított tér eredeti háromdimenziós valóságát itt, a vászon és a nézők között, legalábbis főbb topográfiai vonásaiban helyreállítani, eleven légtérré formálni. A néző-hallgató szabadon dönthet, hogy melyik térből vegye a hangokat. Indokoltnak tűnő próbálkozás, tekintettel arra, hogy az ugyan végletesen precíz és így maradandó értékű dokumentáció a film kényszerűen kétdimenziós világában egy a szobrászatról, a három dimenzió művészetéről szóló, szobrászok által folytatott diszkurzust rögzít. Elképzelhető, hogy az eredeti beszédszituáció valós téri paramétereinek akárcsak vázlatos jelölése, megidézése gazdagíthatja a verbális tartalmakat, megkönnyítheti befogadásukat. Az emberi beszéd a kétdimenziós film-világban hangzik el, a háromdimenziós rekonstrukciós világ hangtalan, a két szereplő két pantomim figura. Erőfeszítésük a térbeli lét élményének adózik.


Tátrai Lilla:
Tudományos modellekből valódi műalkotások

1968-ban Bencsik István részt vett Dr. Kováts Ferenc jr. tüdőgyógyász tudományos kísérletének kivitelezésében. Az orvosprofesszor módszerének részletes megismerésével közelebb kerülhetünk a szobrászi életmű meghatározó pontjához és a figurativitás megújításának mikéntjéhez Bencsik István művészetében.


Készman József:
Részben egész. A torzó mint közteshelyzet Bencsik István szobrászatában

Bencsik István munkásságában a 60-as években jelenik meg, majd a 70-es évtizedben válik általánossá a fragmentált emberi test ábrázolása. A torzó Bencsik esetében kettős formaalakítási transzformáción megy át: egyfelől a geometriai síkokkal és felületekkel csonkolt figura nem-klasszikus szabályát követi, másrészt megjelenik benne a nagyítás (blow-up) effektusa, ami a későbbiekben csaknem kizárólagossá válva végigkíséri a szobrászati formálás modernista útját az alkotónál. Az így alakot öltő gondolat a technikán túl számos tekintetben rokonítható a korszak más alkotóinak avantgárd műfelfogásával, a műalkotás létrejöttének folyamatát vizsgáló kísérletező művészeti gyakorlatokkal...


Kertész László:
A modernista művészet autonómia felfogásának találkozása a közbeszéd reprezentációs terével – Bencsik István plasztikái a különféle korok közterein

A monumentalitás, a maradandóság és a láthatóság kérdései Bencsik István köztéri szobrászatának tükrében. Kié a program: megrendelés vagy autonómia? A szimpozionok szabadsága – a létező szocializmus menekülési útvonalai szobrászok számára. Lehet-e kiterjesztett white cube a köztér? Az értelmezés kontextusai: erotika, szakralitás – az életmű köztéri megjelenéseiben rejlő válaszok.


Bán Ferenc:
Befelé irányuló gondolati és érzelmi töredékek

Előadás helyett inkább magamnak próbálom megfogalmazni, mit jelentett Bencsik Pistával való mély barátságba hajló együttdolgozásunk.


Kuti László:
Bencsikről, közelről

A Mester minden szempontból érdekes ember volt, tele érzelemmel, olykor indulatokkal, amelyeket igyekezett – olykor sikerrel, máskor sikertelenül – megzabolázni. Hite talán a legtöbb esetben legyőzte kétségeit, s ez kellett ahhoz, hogy a világot megváltoztathatónak gondolja. Ez – szemlélve életpályáját, művészetét, közéleti tevékenységét, iskolaépítését, nagy számú tanítványát – számára nélkülözhetetlen forrásnak tűnt, amelyből magának lelkesedést, másoknak a lelkesítést, támogatást, bíztatást nyújtotta.

Esemény dátum: 
2017. december 11. 10:00 - 2017. december 12. 10:00
Főoldali karika felirata: 
konferencia

Művészeti anatómia és Ábrázolási rendszerek tantárgyak oktatása a digitalizált kultúra és információs társadalom korában konferencia

Művészeti anatómia és Ábrázolási rendszerek tantárgyak oktatása a digitalizált kultúra és információs társadalom korában konferencia

Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar, Képzőművészeti Intézet

 

Időpont: 2017. november 10.
Helyszín: PTE MK, Zsolnay Negyed (Pécs, Zsolnay u. 16.), E33-as épület, földszint, Rajzterem.

 

 

Kísérő kiállítás: A PTE ÁOK Archívum rajzai, a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet,
valamint Média és Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatóinak rajzai

Előadók: Dr. habil Albert Ádám DLA egyetemi docens (MKE), Dóró Sándor (Hochschule für Bildende Künste Dresden, Németország), Ficzek Ferenc DLA egyetemi docens (KE MK), Dr. habil Kőnig Frigyes DLA egyetemi tanár (MKE), Dr. Krajnik Szabolcs egyetemi adjunktus (KE MK), Horváth Dániel egyetemi tanársegéd (EKE VMI), Marosi Katalin DLA egyetemi docens (SZT), Prof. Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (PTE ÁOK), Simonyi Emő (Akademie der Bildenden Künste, München, Németország), Szegedi Csaba DLA egyetemi docens (MOME), Tóth Zsuzsa egyetemi tanársegéd (PTE MK).

 

Program:

11.00 Köszöntőbeszéd. A konferencia megnyitása
   
11.10 Si Hing Várkonyi Patrik 3. fokozatú wing tsun kung fu mesterés tanítványai:Az anatómia és a harcművészetek kapcsolata - rövid kung-fu harcművészeti bemutató
11.30 Horváth Dániel:Aggyal rajzolni vagy szemmel rajzolni
11.50  Szegedi Csaba:Ceruza vs. egér - Konvencionális és alternatív perspektívák a térábrázolás oktatásában
12.10 Krajnik Szabolcs: Ábrázoló geometriaoktatás a XXI század elején
12.50 Ficzek Ferenc:A "kockológia" mint a rajzi gondolkodást építő stúdium - Meglátásaim a tapasztalati távlattan oktatásával kapcsolatban
13.10  Albert Ádám:Régi-új- gipszszemléltető eszközök és műtárgymásolatok gyűjteménye és használata a művészeti oktatásban
   
13.30 - 14.30    Ebédszünet
   
14.30 Kőnig Frigyes:Régi iskola új leckékkel
14.50  Simonyi Emő: Az anatómia és a művészeti anatómia oktatásának kapcsolata a mindenkori tudományi, technikai, vallási és politikai helyzettel
15.10 Doró Sándor:Közelítés a művészeti anatómiához – Anatómiaoktatás a drezdai képzőművészeti főiskolán
15.30 Reglődi Dóra:Dr. Tulp anatómiája, avagy egy Rembrandt festmény boncolása
15.50 Marosi Katalin:Lokálisból globálisba – A felülnézeti látvány megjelenésének lehetőségei a képzőművészetben
16.10 Tóth Zsuzsa:Az ecorché mintázás integrálása a művészeti anatómia oktatásába
   
16.30-16.45 Szünet
   
16.45-17.30 Kerekasztal-beszélgetés
17.30 A konferencia bezárása
19.00-től Ünnepi vacsora előadók részére
Esemény dátum: 
2017. november 10. 11:00 - 17:30
Főoldali karika felirata: 
konferencia

Határtalan design - Design without borders konferencia és kiállítás

A DesignPécs 2017 ésa PTE III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D KONFERENCIA

Művészeti Kar által szervezett programjai

 

HATÁRTALAN DESIGN - DESIGN WITHOUT BORDERS 2017

Pécs-Bratislava-Brno-Wroclaw

Válogatás a PTE és visegrádi partneregyetemeinek designtárgyaiból és 3D technológiával készült alkotásaiból

 

09.29-10.20.

Nádor Galéria

 

Szeptember 29. péntek 18:00

Megnyitó a Magyar Formatervezési Tanács Részvételével

 

Október 5. csütörtök 18:00

Megnyitó a PTE III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D KONFERENCIA előadói és a partneregyetemek művészei részvételével

 

Október 6. péntek 10:00-14:00

Digital Export 3D workshop

Nádor Galéria

 

Október 5. csütörtök

Szentágothai János Kutatóközpont

First Arts and Design Lecture Session – Chair: Márta Nagy lecture: 20 minutes B1 lecture room

 

9.30 – 9.50

Renata Bonter (Wroclaw)

 

Complementary Digital Technologies in Processes of Creation of Ceramic Objects. 3D Printed Ceramics

9.50 – 10.10

Simona Janisova

(Bratislava)

 

Digital Methods in Ceramics – CNC Milling in Production of Plaster Molds for Ceramic and Porcelain Casting

10.10 – 10.30

Amy Karle  (USA)

Artifacts of a Speculative Future

10.30 – 10. 50

Viktor Malakuczi

(Roma)

Conceptual Tools for Spreading Parametrically Personalised Product Design and Digital Manufacturing

 

10.50 – 11.00 Discussion

11.00 – 11.30 Coffee Break

 

11.30 – 11.50

Márta Nagy

(PTE-MK)

The Beauty of Shortages

11.50 – 12.10

Dávid Ringeisen (Digic Pictures)

The Role of Previsualization in Didigital Storytelling

12.10 – 12.30

Sarolta Gaál

(PTE-MK)

Environment-Printing

 

10.50 – 11.00 Discussion

11.00 – 11.30 Coffee Break

 

14.00 – 14.15

Lucie Pangrácová

The Impact of 3D Technologies on Contemporary Art

14.15 – 14.30

Tomas Medek

Applying 3D Technologies in Autonomous Sculpting

14.30 – 14.45

Dusan Vanya

3D Studio FAVU

14.45 – 15.00

Natalie Chalcarzová

Digital Exchange 3

15.00 – 15.15

Michal Gabriel

3D Printing Sculpture

 

Brno, FAVU

 

 

15.15 – 15.30 Discussion (plus time calculated  for traduction)

15.30 – 16.00 Coffee Break

 

 

16.00  – 16.20

Colin Foster (PTE-MK)

New Structural Approaches in Sculpture

16.20 – 16.45

Benjamin Julian – remote speech (USA)

Designing a Self Expressive Afterlife: Fine Art's Application for Custom Additive Manufacturing

 

16.45 – 17.00 Discussion

 

 

 

Esemény dátum: 
2017. szeptember 29. 08:30 - 2017. október 06. 22:30
Főoldali karika felirata: 
konferencia

Oldalak

Feliratkozás RSS - konferencia csatornájára