előadás

Művész-e a diplomás pályakezdő, avagy hogyan konstruáljunk művészi identitást? - Bencsik Barnabás előadása

Esemény dátum: 
2022. május 10. 18:0020:00
Főoldali karika felirata: 
előadás

Gergely Réka Erzsébet doktori védése

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt


Gergely Réka Erzsébet
doktori védésére


Témavezető: Prof. Dr. Gaál Tamás DLA


A védés időpontja: 2021. december 6. hétfő, 10 óra
Védés helyszíne: on-line Teams csoport

A doktori értekezés címe:
Sculptura Una – Vizsgálódások a kultúrák megosztottságáról és a szobrászat egységéről


Hivatalos bírálók
Dr. habil. Hegyi Csaba DLA PTE Művészeti Kar
Dr. habil. Mecsi Beatrix PhD ELTE Bölcsészettudományi Kar

Az eljáró Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Nagy Márta DLA PTE Művészeti Kar
Dr. Palatinus Dóra DLA PTE Művészeti Kar
Dr. Soós Sándor PhD Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Esemény dátum: 
2021. december 06. 10:0012:00
Főoldali karika felirata: 
dla

Várkonyi György előadása a Várkert Bazárban

 

Előadás címe: Innováció a művészetben a középkortól napjainkig - Képzőművészeti újítások a korai modernizmusban

Előadó: Várkonyi György, Németh Lajos-díjas művészettörténész

Helyszín: Budapest, Várkert Bazár, Testőrpalota, Vetítőterem

Időpont: 2021. október 6., 19:00

 

A szakirodalomban a nyilvánvaló oximoron ellenére is használatos jelzős szerkezet – klasszikus avantgárd – önmagában felveti az avantgárdnak és korának tulajdonított újítási potenciál viszonylagosságát. Mert a legtöbb „innovatív” gesztus hátterében ott tátong a múlt mélységes mély Thomas Mann-i kútja, amely forrásként is képes működni. Elég talán Malevics „tárgynélküli világ”-ának, a szuprematista utópiának és az orosz miszticizmusnak valamint az ikonfestészeti tradíciónak tagadhatatlan kapcsolatára utalnunk. Az előadás keretei és pozíciója sem szükségessé sem lehetővé nem teszik a mögöttünk hagyott évszázad második felében kimerítően kutatott és feldolgozott téma általános áttekintését. Ugyanígy célt tévesztene e keretek között egyetlen csomópont részletekbe menő bemutatása. Módszertani menedékként marad tehát a szubjektív kiemeléseknek s azok példákkal való illusztrálásának útja. Ennek állomásai a műalkotás (és ezáltal az alkotó) újrapozicionálásának fonalára fűzhetők fel.

A művészet területén nem ritka eset az, hogy egyetlen mester életművének a töredéke, akár egyetlen mű is elindíthat olyan művészeti törekvést, mozgalmat, illetve magáról a művészetről való gondolkodás jelentős változását, mely a hagyomány újraértelmezését, a művészet megújulását generálja.
De mikor nevezhető innovációnak egy művészeti újítás? Lehet-e innovatív a hagyomány folytatása, tudatos őrzése, vagy csak az a műalkotás, művészeti koncepció tekinthető innovatívnak, amely gyökeresen szakít, vagy szakítani látszik a művészeti hagyománnyal? Mi a kapcsolat a tradíciók megújítása és a művészet fejlődése között? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vetnek majd fel a művészettörténeti klub előadásai, amelyek a kora középkortól napjainkig kronologikusan következnek, de nem stílustörténeti korokat foglalnak össze, hanem elsősorban az eredetiség szemszögéből értékelnek egy-egy művészeti kort vagy korszakot, kiemelve a művészet régi és új, nagy teljesítményeit, új nézőpontot kínálva a résztvevők számára, hogy pontosabban lássák és jobban értsék a műalkotásokat valamint a művészet változásában az alkotói újítások szerepét, jelentőségét.
Valamennyi előadás arra fókuszál, hogy megvilágítsa azokat a legfontosabb művészeti – formai, technológiai, anyaghasználati, ikonográfiai, szemléleti, kifejezésbeli – újításokat, amelyek gyökeres változást indítottak el a művészet adott, vagy szélesebb területén. Programsorozatunk a romanikával indult, és napjainkig ad áttekintést olyan kiemelkedő művészeti emlékekről, műalkotásokról, amelyek az európai művészeti hagyományba integrálódtak, holott a maguk korában a hagyomány gyökeres megújulását indították el.

 

A Várkert Bazárban megvalósuló előadások társszervezője a Konok-Hetey Művészeti Alapítvány. A programsorozat Konok Tamás festőművész életműve előtt tisztelegve, az ő emlékére jött létre.

FB: https://www.facebook.com/events/505557447205822/?ref=110

Esemény dátum: 
2021. október 06. 19:0021:00
Főoldali karika felirata: 
előadás

Dr. Nemes Csaba: Eleven Emlékmű - Párbeszédkísérlet

tartalompontok: 

Dr. Nemes Csaba képzőművésznek, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának egyetemi docensének, a Képzőművészeti Intézet igazgatójának előadása a Nyitott Egyetemen.

Főoldali karika felirata: 
előadás
Media source: 

Flow the Color / Trace the Lines - Cecile van der Heiden előadása


Időpont: 2021. szeptember 28. (kedd) 16 óra
Helyszín: E33 121 / Lantos-terem

Honlap: www.cecilevanderheiden.nl

In her recent work the images aren¹t constricted by a frame, but are set free from the traditional flat surface.These shapes hang as independent constellations on the wall, showing contrasting wild movements with quieter forms.They seem to emanate spontaneously from the process of pouring liquid plastic.However, what went on is quite the opposite. Initially the artist selects her colours with care. Then she carefully directs the pouring, controlling the movements and the right moment to stop.
This results in flowing forms with strong contrasting colours and great visual diversity where vitality and monumentality blend together. Cecile van der Heiden directly and courageously challenges her boundaries, acting and reacting, That’s the adventure.
Liquid Plastic (from 1998 onwards) Plastic formed from two components is a the basis of the latest developments in Cecile van de Heidens work. Different shapes of plastic are poured on top of each other and in contrast with the Early Plastics making,it now possible to execute large pieces.These forms have no boundaries and go beyond the limits of painting and sculpture.They hang as free constellations on the wall and can be combined into colourful installations. Recent exhibitions of these works include : the Noord Holland Biennial at the Vishal in Haarlem, gallery De Expeditie in Amsterdam, and gallery Rob de Vries in Haarlem.

Esemény dátum: 
2021. szeptember 28. 16:0018:00
Főoldali karika felirata: 
előadás

25 év - 25 történet

 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a 2021/22-es tanévben!
A kar jubileumi eseménysorozatának off programjára invitálunk minden érdeklődőt, mely különleges helyszínen, a kar egyik ékszeresdobozában, a Zeneművészeti Intézet erkélyén kerül megrendezésre.


Prof. Dr. LAKNER Tamás (Liszt-díjas karnagy, decan emeritus) és vendégei - Prof. Dr. AKNAI Tamás, GÖNCZY László, Prod. Dr. SOMODY Péter valamint Prof. Dr. VAS Bence - osztják meg az érdeklődőkkel történeteiket a kar elmúlt 25 évéből.


Egy ajándék üdítővel és a kar negyed évszázados sikereit, küzdelmeit, nehézségeit és humoros pillanatait elénk táró személyes történetekkel várjuk az érdeklődőket!
A hely sajátossága miatt korlátozott számú férőhely biztosított. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött: koncertek.zmi@gmail.com.

Esemény dátum: 
2021. szeptember 15. 19:3022:30
Főoldali karika felirata: 
esemény

Oldalak

Feliratkozás RSS - előadás csatornájára