2015

Finisszázs

Sok szeretettel meghívjuk
Csapai Zsófia
Kísérik Egymást

című kiállításának finisszázsára

2015. november 19-én, csütörtökön 19.00 órára a Zsolnay Negyed –
E78 – Kemence Galériába.

A kiállításon beszédet mond Nyilas Márta festőművész, egyetemi
docens.

Esemény dátum: 
2015. november 19. 01:00
Címkék: 
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

Szakmai hét

Tájékoztató a SZAKMAI HÉT rendezvényeiről

 

A nyolcadik Szakmai Hét a november 16-tól 21-ig tartó héten kerül megrendezésre.
Ezen a héten a festőművész és a szobrászművész hallgatók a tantervi gyakorlati és elméleti órák helyett a meghirdetett gyakorlati foglalkozások és előadások közül választhatnak.
Hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között gyakorlati műhelyeket hirdetünk meg, naponta 17 órától elméleti előadások lesznek.

Szombaton 9.30-tól Hagyomány – Új idők – Új terek - Kihívások és lehetőségek a kortárs köztéri szobrászatban címmel konferencia lesz a Liszt Ferenc hangversenyteremben.

 

 

 

A Szakmai Hét a Képzőművészeti Intézet hallgatóinak kötelezően választható kreditált kurzus.

 

A kurzus teljesítése:

 

FESTŐMŰVÉSZ szakos hallgatóknak:

A Szakmai Hét kreditált kurzus teljesítéséhez egy választott gyakorlati foglalkozáson és legalább három elméleti előadáson való részvétel kötelező.

 

SZOBRÁSZMŰVÉSZ szakos hallgatóknak:

A Szakmai Hét kreditált kurzus teljesítéséhez egy választott gyakorlati foglalkozáson, legalább két elméleti előadáson, valamint a szobrászati konferencián való részvétel kötelező.

 

 

 

ELŐADÁSOK

 

Időpont: hétfő 17.00
Előadó: NYILAS Márta DLA festőművész
Előadás címe: Római templomok műalkotásai
Helyszín: E33 121-es terem

 

Időpont: kedd 17.00
Előadó: SEREGI Tamás filozófus, az ELTE BTK oktatója
Előadás címe: „A művész mint...” - a művész szerepének
változásai a  romantika óta
Helyszín: E33 121-es terem

 

Időpont: szerda 17.00
Előadó: CSEKE Szilárd képzőművész
            GERMAN Kinga kurátor
Előadás címe: 56. Velencei Képzőművészeti Biennále
Helyszín: E33 121-es terem

 

Időpont: csütörtök 17.00
Előadó: SINKOVICS Ede festőművész
Előadás címe: A Made in China-tól az upcycling-ig
                       (Művészeti újrahasznosítàs és köztakarítás)
Helyszín: E33 121-es terem      

 

Időpont: péntek 17.00
Előadó: NAGY Edina művészettörténész
Előadás címe: Folyamatos múlt - kortárs reflexiók
a szocializmus kulturális hagyatékára
Helyszín: E33 121-es terem

 

 

 

WORKSHOPOK

 

BULLÁS JÓZSEF
festőművész
   
Festészeti technikák-stílus-személyiség

Annotáció:
Különböző festészeti technikák bemutatása (íriszelés, valőr, spakli, rakli használat, olajos-lúgos technika, rétegképzés stb.), bemutatkozó vetítés a munkásságomról, előadás a jelen absztrakt festészet tendenciáiról és gyakorlati munkák: játékos stílus és személyiség fejlesztő, kereső feladatok.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E33 010 rajzterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 10 órakor a rajzteremben.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök: olaj, akril festék, valamilyen hordozó, henger (foto-litó-tapétázó), spakli, rakli, szappan, mosogatószer

Ajánlott irodalom:
Kurt Welhte: A festészet anyagai és technikái
Bob Nickas: Painting Abstraktion: New Elements in Abstrakt Painting

 

FŰKŐ BÉLA
szobrászművész, DLA hallgató

Rend a káoszban,
avagy önmagukat építő objektumok

Annotáció:
Sokszor úgy érezzük az alkotói folyamat közben, hogy az épülő objektum önmagát építi. Önálló életre kelnek az intelligens elemek, és az alkotó kezet eszközként alkalmazzák. A rendszerek létrehozásakor fontos szempont az illeszkedési pontok esztétikai összehangolása a mű fizikai anyagával.
A szerkezetek építésekor fontos szempont az elemek egymásba transzformálhatósága. A létrehozandó plasztikának belső szabadsága van, mely pontosan megmutatja, hogy az elemeket miként rendezhetjük össze. Fapálcikákat (hurkapálcikákat) választottam szerkezeti elemnek. A pálcák mérete és anyaga adott, alakíthatóságuknak köszönhetően fontosabb kiinduló részletek lemodellezésére tökéletesen alkalmasak. Az épülő objektum kiépítésekor kiinduló gondolat egy természeti forma statikai jellemzőinek figyelembevétele, szerkezetének megértése és szoborrá adaptálása.

Létszám: max. 8 fő
Helyszín: E74 szobrászműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 9 órakor a szobrászműteremben.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
hurkapálcika, 0,6-1 mm vastagságú dróthuzal, vékony kenderzsineg / spárga

Kötelező irodalom:
Kepes György: A látás nyelve Bp.: Gondolat, 1979
Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban Bp.: Corvina, 1979

Ajánlott irodalom:
Weyl, Hermann: Szimmetria Bp.: Gondolat, 1982
Sejkov, Nyikolaj: Élet és szimmetria Bp.: Gondolat, 1987
Carpentier, Alejo: A csodálatos Calderero = Művészet, 1977. 5: 34-35.
Marczell Péter: C - retrospektív Párizsban = Új Művészet, 1997. 1: 61-62.

 

GERGELY RÉKA
szobrászművész, DLA hallgató

Lemez-plasztikák japán szemléletben

Annotáció:
A kurzus célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a keleti, elsősorban a japán esztétikai hagyományba, majd a megismert esztétikai értékek és saját alkotói szemléletük összehangolásával készítsenek plasztikákat papír- vagy acéllapok felhasználásával. Kiemelt értékek és fogalmak: vabi, szabi, mono no avare, júgen, kire, a zenre alapozott intuitív esztétikai szenzibilitás sajátosságai, a művészet „dó” jellege (elsősorban sodó, csadó).

Létszám: max. 8 fő
    Helyszín: E74 DLA szobrászműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 9 órakor a DLA szobrászműteremben.
   
 A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
Különböző vastagságú papírok, kartonok, szükség esetén alumínium lemez vagy acéllemez, horganylemez, olló, lemezvágó olló, sniccer, ragasztó (esetleg ragasztópisztoly).
Fémmegmunkáláshoz szükséges eszközök: flex, hegesztő pálca, fémreszelő, csiszoló papír.

Kötelező irodalom:
Miklós Pál: A Zen és a művészet, Magvető Kiadó, Budapest, 1978.
Bognár Botond: Mai japán építészet, Első benyomások 15-23.
Kulturális hagyományok 23-66. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Ajánlott irodalom:
Suzuki, Daisetz Teitaro: Előadások a zen-buddhizmusról, in: Erich Fromm – Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-Buddhizmus és pszichoanalízis, Helikon Kiadó, 1989, a Fromm tanulmányt Váradi Szabolcs, a Suzuki-tanulmányt Gy. Horváth László fordította

Enomiya-Lasalle, Hugo S. J.: Zen, Út a megvilágosodáshoz – Bevezető és útmutatás, Medio Kiadó, 2000, németből fordította Marghescu Sándor, a fordítást az eredetivel egybevetette Enderffy Zoltán és Dúl Antal

 

JOHN K. GRANDE
a Művészeti Kar díszdoktora
   
Art Nature & the Land

Annotáció:
This in depth workshop will present students with an international range of sculptors and artists working outside the art gallery context in the land, and using natural materials.   
I will also provide some insight into my experience as an in ternational curator and writer. Readings from my books Art Nature Dialopgues (SUNY Press) and Dialogues in Diversity (Pari, Italy) and Nature Mirror (Hungarian edition) will be required and discussion of each artist we examine will be expected.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: erdő Pécs környékén
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 10 órakor a rajzteremben.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
Powerpoint Project - connector for MacBook Pro

Ajánlott irodalom:
Balance: Art and Nature (Black Rose Books)
Art Nature Dialogues (SUNY Press)
Dialogues in Diversity (Pari, Italy)
Nature Mirror (Hungarian edition)
Eco-Art (Pori, Finland)

 

IMRE SÁNDOR
festőművész, DLA hallgató

Változatos közlésformák, nyilvános hordozófelületek

Annotáció:
A kurzus ideje alatt kísérletet teszünk a város és annak külterületeinek felfedezésére, művészeti alkotások helyválasztására, helyspecifikus művek létrehozására, elhelyezésére, dokumentálására és digitális prezentálására a street art és public art gondolati mezsgyéjén.

Létszám: max. 8 fő
Helyszín: E2 Doktori Iskola 202-es festőműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 9 órakor a műteremben.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
Az anyagok és eszközök egyénenként változók, előre el nem döntött. Jó, ha rendelkezésre áll Tesa festőszalag, kültéri falfesték, festékspray és kartonlapok.

Kötelező irodalom:
Szijártó Zsolt (szerk.): Köz/tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések.
Budapest – Pécs, 2011, 306-324.

Ajánlott irodalom:
Szigethy Anna - Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában,
DLA értekezés (MKE, 2009.)
Tolvaly Ernő-Lengyel András - Képzőművészeti szöveggyűjtemény I-II.
(Budapest, 1995 -2002.)

 

MARTIN PIACEK
képzőművész, a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem oktatója

Material, Doubts, Irony & Miracle

Annotáció:
Presentation of lecturer´s portfolio and following discussion
Proposal of common assignment and schedule with discussion
Practical work and tutorial consultations
Vertical structure and collective decision making

Possible topics offered for students:
- an alternative monument to a national/local/personal hero
- self-portrait as a selected hero
- reconstruction of selected historical/utopic event
- re-installation/reinterpretation of known environment
- artefact related to personal activism
- material based experiments

Optional:
Outdoor field trip with "fresh eyes piercing dusty sediments"
Short presentation of public space projects in Bratislava (Public Postament)
Brief introduction into AFAD Bratislava and its Sculpture Department

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E74  szobrászműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
Students will be asked to bring their cameras and laptops, if they can.
Many proposed assignments can be realised in digital media.
Workshop would be focused on brainstorming, collective creativity and instant reactions.
Possible 3D realisations will be welcomed as well.
 
For the workshop and final presentation we need:
         woden planks or squares, drawing paper, paint, brushes
Denis Kraskovic
szobrászművész
az Eszéki Josip Juraj Egyetem Művészeti Karának oktatója

Annotáció:
During 5 days students will work with inorganic materials, mainly styrofoam, paper, etc. They will create sculpture or installation, based on their individual idea, which suppose to be „seriously“ humorous. Participants can also combine other usual sculptural materials like wood, clay, iron or plaster with new modern materials. 

Main goal of the workshop is to research personal possibilities of how humorous can we be in media of sculpture. What is humor in sculpture? Is humor spiritual or rational context of sculpture? Can mixing and using different materials in sculpture be humorous, and other questions about humor in visual art will be in focus of this workshop.

Purpose of workshop is also to inform students about possibilities of not traditional materialsand possibilities of mutual combining, or combining with classic materials, and relation of mentioned materials with brand new technologies.

During workshop I will make several lectures about new materials in sculpture and I will also present my visual art works and works of contemporary Croatian artists.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E74  szobrászműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
       

KÖNYV KATALIN ÉVA
festőművész, DLA hallgató

A fizikai létezés jelei

Annotáció:
„s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.”
/részlet József Attila Óda című verséből/

A kurzus az egyénhez köthető fizikai létezés jeleit, lenyomatait, vetületeit vizsgálja a festészetben és peremterületein. A téma körüljárását vetítéssel egybekötött elméleti előadások segítik, ahol a kortárs és egyetemes művészettörténetből példákat keresünk a felvetett festészeti problémára. A feladatra való ráhangolódást előbb gyűjtő, majd alkotómunka követi. Az egyes témákat fedőfestékkel vászonra, farostra, kartonra javasolt kivitelezni. A kurzus jelentős részét képezi a festészet peremterületeinek vizsgálata is ezért alternatív hordozók, eszközök is „képbe kerülhetnek”.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E2 Doktori Iskola 201-es festőműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 9 órakor a műteremben.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
fedőfesték, farost, vászon, karton

Kötelező irodalom:
József Attila: Óda

 

KRÁMLI MÁRTA
szobrászművész

Térszervezés

Annotáció:
A kurzus kísérlet a formákkal, színekkel, anyagokkal történő kommunikációra. Olyan installáció tervezése a cél, mely egyszerre gondolkodik a térről, a térben mozgó emberről, illetve a színek és formák hatásairól egy szubjektív üzenet átadása érdekében.
Az installáció műfaja a néző aktív részvételére épít. Körülvesz, mozgásra késztet, befogad. Személyes élmények és kulturális beidegződések sorát hívja elő, részévé teszi a szemlélőt a műnek.
A hét során szabad asszociációból indulva tervezünk installációt, melyet egy dobozmodellben makettezünk meg.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E74 DLA szobrászműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 10 órakor a DLA szobrászműteremben.

   
A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
papír, karton, festék, ragasztó és egyéb felmerülő anyagok

 

NEMES ZSUZSA
festőművész

Kiskép festő kurzus tojástemperával

Annotáció:
A tojástemperát már a rómaiak is ismerték, a középkori táblakép festészet egyik
leggyakrabban alkalmazott anyaga volt, az ikonok festésénél is használták/használják. A tojástempera technikája lehetővé teszi a kemény, rajzos megformálást (pl. Neue Sachlichkeit), és kifejezést, de a puhább, plasztikusabb festés- és kifejezésmódot is (pl. Szőnyi István).  A workshop bevezetőjében a tojástempera festés történetéről, művészettörténeti példáiról lesz szó.
Ezt követően közösen készítünk tojásemulziót, majd anyagpróbákat. Szó lesz a különböző alapozási eljárásokról is.
A workshop ideje alatt a hallgatók ezzel az anyaggal kisméretű, aprólékosan megmunkált képeket készítenek.
Szándékosan nem írok miniatúra, vagy miniatűrfestő kurzusról. A miniatűr egészen apró, tenyérbe férő méretétől a kicsiny képméretekig (20-30 cm-es) kereteken belül mozgó szabadság megtalálása a cél. A képek készítésekor a témaválasztás szabad marad.
Természetesen a technika alapos megismerése évekig tartó folyamat, a hagyományos receptek tanulmányozása hosszas műhelymunkát, kutatómunkát igényel, mely a későbbi kísérletezéssel, a saját képi világ alakulásával párhuzamosan érlelődik.
A workshop kérdésfeltevése egyúttal az is, hogy milyen szerepe lehet ma a hagyományos képalkotási technikáknak a festészetben, miként használhatja ezeket a mai művész, továbbá, hogy mi a kapcsolat a tartalom, a kifejezés és az anyagválasztás között. A kis méretekben való festés ugyanakkor kísérlet is: a kurzus végén egy kis kép-csoport fog születni, megnézzük, hogy miként hatnak ezek együtt különböző terekben.

Létszám: max. 10 fő
Helyszín: E33 207 festőműterem
Időpont: naponta 9.00-17.00 között
Találkozás hétfőn 10 órakor a rajzterem előtt.
Az első napi közös kezdés után a hallgatók saját műtermeikben dolgoznak. Naponta közös konzultáció reggel 9 órai kezdéssel. Napközben munka, délután megbeszélés szerint a készülő művek közös megtekintése, beszélgetés a munkákról.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök:
Ecsetek,(legyenek kis fejűek is! (pl. nullás), festőkés, tiszta paletta, festőrongy, vizes edény, kisebb méretű (1-2 dl-es) széles szájú, lezárható üveg (1-1 db mindenkinek), pigmentek, lenolaj, tojás. (Esetleg dammárlakk). Lealapozott táblákat én hozok és korlátozott mennyiségig pigmentek, festőszerek is vannak.

Ajánlott irodalom:      Karátson Gábor: A festés mestersége, Bp., Corvina Kiadó, 1971
Karátson Gábor: Miért fest az ember, Corvina Kiadó, 1970
Szőnyi István: A festőtechnikák in Molnár C. Pál (szerk.), A képzőművészet iskolája I., Bp.,  Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976
Welthe, Kurt: A festészet nyersanyagai és technikái, Bp., Balassi Kiadó, 2004

 

ÁDÁM ZOLTÁN
festőművész
   
Szabadtéren is megvalósítható művek tervezése
Alsószentmárton tereiben

Annotáció:
2010 óta húsz egyéni és csoportos kiállítást szerveztem és rendeztem a pécsi Rácz Aladár Közösségi Házban 60-70 hallgatónak. Jó kapcsolat alakult ki a ház vezetőjével, Dr. Kosztics Istvánnal. Ennek köszönhetően István meghívott bennünket egy új terv elindítására és megvalósítására, ami Alsószentmárton cigányok lakta településén valósulhatna meg.
A hallgatóktól november 19-ig elsősorban szabadtéren is megvalósítható terveket és ötleteket várunk.

Létszám: max. 6 fő
Helyszín: Alsószentmárton
Időpont: naponta 9.00-17.00 között

November 16-án, hétfőn 10 órakor busz indul a kar Basamalom utca felőli portájától Alsószentmártonba, visszaérkezés Pécsre 17 órakor.

A kurzushoz szükséges anyagok és eszközök: jegyzetfüzet, toll, mérőszalag

Esemény dátum: 
2015. november 16. 01:00 - 2015. november 21. 01:00
Főoldali karika felirata: 
Info

Oldalak

Feliratkozás RSS - 2015 csatornájára