Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

képzőművészet

Nyílt nap a Képzőművészeti ill. a Design és Médiaművészeti Intézetben

Esemény dátum: 
2019. november 20. 08:00 - 22:00
Főoldali karika felirata: 
nyílt nap

KÉK - Gnándt Ferenc kiállítása

Gnándt Ferenc festőművész, DLA-hallgató KÉK című kiállítása 2019. november 14-én, 16 órakor nyílik a Showroom11-ben (7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 8/B). A kiállítás december 10-ig tekinthető meg.

https://www.facebook.com/events/413583719336123/

 

Esemény dátum: 
2019. november 14. 16:00 - 2019. december 10. 20:00
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

Pintér András Ferenc festőművész doktori szigorlata

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt
Pintér András Ferenc festőművész
doktori szigorlatára

 

Témavezetője: Valkó László Professor Emeritus

 

A szigorlat időpontja:

2019. december 11. 11 óra
Szigorlat helyszíne:

Zsolnay Negyed, PTE Művészeti Kar, Doktori Iskola előadóterem


A szigorlati Bizottság tagjai:
Elnök: Prof. Dr. Nyilas Márta  (PTE MK)
Tagok: Ernszt András DLA (PTE MK)
Szabó Attila DLA egyetemi docens (MKE)


A szigorlathoz tartozó kiállítás a Doktori Iskola kiállítóterében tekinthető meg.

Pintér András Ferenc weboldala: http://www.pafart.com

 

Esemény dátum: 
2019. december 11. 11:00 - 12:00
Főoldali karika felirata: 
doktori szigorlat

"Szeminárium" - kiállítás az Art Brut! integrált szeminárium során készült alkotásokból

Tisztelettel meghívjuk a "Szeminárium" című kiállításra.

Válogatás a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán megvalósuló Art Brut! – integrált művészeti szeminárium során készült alkotásokból.

 

Megnyitó időpontja: 2019. december 3. 18 óra

Helyszín: Átkelő Galéria, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 2.

 

A kiállítást megnyitja: Dr. habil Hegyi Csaba DLA, a PTE Művészeti Kar docense, kurzusvezető

https://hu-hu.facebook.com/events/733069953867941/

 

A Fogd a Kezem Alapítvány a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával együttműködésben 2015 szeptemberétől, és minden azóta eltelt szemeszterben indít integrált művészeti szemináriumot. A Pécsi Tudományegyetem festészet és szobrászat szakos hallgatói és az alapítvány tehetséges vagy más okból inspirált értelmi sérült Fiataljai dolgoznak és alkotnak együtt 12-16 fős csoportban kéthetente a Művészeti Kar kurzusvezetője és Zsin Bence doktorandusz irányításával. A program lényeges eleme a két intézmény egyirányú célkitűzése, az integrációra törekvés a művészet, a közös alkotás által. Az idén nyáron sikerült egy művésztelepen is közösen alkotni. A leendő kiállítás a szemináriumon, illetve a nyári művésztelepen készült alkotásokból igyekszik egy olyan anyagot bemutatni, ami őrzi és kifejezi azt a szellemi közeget, amiből az alkotások megszületnek.

 

Kiállítók: Fehér Anita, Ivanova Liliána, Kajtár Dávid, Keszerice Réka, Ligeti Borbála, Pozsgai Eszter, Tóka Attila. Festőművész szakos hallgatók: Bagó Alexandra 1 évfolyam, Gaál Alexandra 4 évfolyam, Grell Boglárka 5. évfolyam, Hegedűs Ádám 5. évfolyam, Hoffmann Delilla 3. évfolyam, Laskai Tibor 5. évfolyam, Molnár Boglárka 5. évfolyam, Molnos Noémi 5. évfolyam, Péntek Nóra 5. évfolyam, Szalma Zsóka 5. évfolyam, Tumpek Dóra 5. évfolyam, Vörös Iván Tibor 3. évfolyam

 

Esemény dátum: 
2019. december 03. 18:00 - 2019. december 31. 22:15
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

Radosza Attila habilitációs előadása

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja

Radosza Attila
habilitációs előadására

2019. november 21-én csütörtökön, 11 órára
a  PTE Művészeti Kar Doktori Iskola előadótermébe.

Az előadás címe:
Miért születik ma geometrikus festészet Magyarországon?

Habitusvizsgálók:
Prof. Sturcz János (MKE)
Dr. Habil Gyenes Zsolt (KE Rippl Rónai Művészeti Kar)

Az eljáró Bizottság:
Elnök: Prof. Colin Foster (PTE MK)
Dr. Habil Nemes Csaba (PTE MK)
Dr. Habil Erős István (Eszterházy Károly Egyetem Eger)

Esemény dátum: 
2019. november 21. 11:00 - 2019. november 22. 13:00
Főoldali karika felirata: 
habilitáció

"A szobrász és a festő" - Dechandt & Szilágyi kiállítása a Nádorban

 

 

 

Dechandt & Szilágyi
A szobrász és a festő

A férfikor delén túl, két, megközelítőleg azonos korú Pécs-baranyai művész: Dechandt Antal, és Szilágyi Szilárd utóbbi tíz év alatt született szobrainak és festményeinek kiállítását mutatja be a pécsi Nádor Galéria 2019. november 29-től. Alkatuk, működésük fizikai feltételei és körülményeik, élet-, és művészetfelfogásuk, ezért munkáik is igen eltérőek. Összeköti őket a plasztikai, képi előadás mibenlétével és a centrumoktól mérhető távolságban élő művész feladatával összefüggő felfogásuk, ami az idő haladtában jól megkülönböztethető társadalmi státusszá is lett. A művészek céhének tagjaihoz képest a „külső körön” helyezkednek el, eredeti mesterségük látszólag és részben idegen is az aktív képzőművészétől. Nincsenek mindig, mindenütt jelen, nem előszobáznak senkinél, nem a művészetből és nemcsak a művészetért élnek, amiből rájuk nézve származik egynémely káros következmény. De következik az is, hogy helyzetükben nem feltétlenül a művészet intézményein belül lejátszódó történések, változások, vagy egzisztenciális érdekek határozzák meg mozdulataikat. Vagy, hogy az igazodásoknak bármely kényszere befolyásolná őket.  Esetleges a viszonyuk az agymunkával kidolgozott, paradigmát teremtő formamegújító gesztusokhoz, de gondolataiknak serkentéseik vagy gátlásaik szerint mégis eredeti formát teremtenek. Kapcsolatuk sem esetleges, régóta ismerik egymást, együtt váltak figyelemre méltó értelmiségiekké. Dechandt Mecseknádasdon él, műterme idegenforgalmi attrakció, Szilágyi pécsi, de Olasz községben még van egy fajátékokat előállító üzeme.

Természetjárók, bor-, gomba- és gyógynövény-szakértők. Egyikük sem lubickol a magány kiváltságaiban. Munkáikban életük megélt meséi keverednek sok minden mással, politikummal, táj- és kulturális élményekkel. A közvetlenség nyersebb, alapvetően tárgyakat és eseményeket tisztelő realizmusa mellett az „új szenzibilitás” légkörét is megkísértik. Mindkettőjük munkásságára jellemző, hogy a tényleges időről és a kauzalitás elvéről nem mondanak le, így azután már nem is kelthetik a borzongást, ami egykor a posztmodern újdonsága volt.

Dechandt Antal (1959) szobraiban roncsolódik a lomb, korhad, romlik és felépül, ami van. Felragyog. Talált tárgyként tételezett tobozok, magok, kabakok, ágbogok és tuskók-bunkók fejekké emberi állati alakokká váló varázsszerszámok lesznek, az élet szépségének használati szabályaival. Az angolkertész álma, az Ősmag és Átmenet tökéletes szervességben mutatják fel a geometria és a szabálytalan biológiai organizmus egymást feltételező összetettségét. Évtizedek óta él együtt a bomlás folyamataival, ismeri a teljes és romló növényrészeket, a gyümölcsöt, a gumókban, húsos gyökerekben tanyát vert gombákat. Az égést, elszenesedést. Látja a rothadó fa vörös, fehér és zöld színváltozásait. De felidézi már az Arktiszon kimutatott polisztirolt is. Nemcsak anyag azonban mindez. A természet és a kultúra sorsa is. A megsemmisülés plasztikáit Dechandtnál a természetes idő és az oxidáció annyira munkálják meg, mint a művészi szándék és faragókés.  Mecseknádasdi szőlőjéből tömegével maradtak rá a keményfából hosszanti irányban hasított szőlőkarók, bontásból koros és méretes gerendák, az erdőjárások emlékeként odvas és korhadt tönkmatuzsálemek, ág-kombinációk. A szőlőkaró szobrok (2009-19) főbólintások Giacometti felé. De kígyókoponya-bunkó, kötözött túrószacskó, Jó Pásztor, madárcsőr és öklelő üstökű marha is. Mindegyikük sorsát a művész rögzítette így a teljes eltűnés előtt valamivel. A Fejek (2019) és a Kövületek (2016-17) teszik ugyanazon teremben egyesült egésszé a kiállítást Szilágyi Szilárd „fejeivel”.

Szilágyi Szilárd (1959) képein a vizek és a levegőegek roskadoznak a szikrázó pigmentektől. A Disputában (2019) a földi és földöntúli fények divizionista hullámfonalai bálnacsordát sodornak a partra. Érezzük még a bálnabánatot befogadó skandináv fenyveserdő gyantaszagát is. Egymásra lapolódnak a színesen kígyózó földrétegek, ha alájuk gigászokat temetnek, heggyé emelkedve a nagy „fogás” hálójává válnak, hangolásuk a Szemfényvesztő (2019), Álmodó önarckép (2012) festményekben a posztimpresszionista színtüzesítés alapesete. Munkáiban a festék sűrűsége, erős textúrája teszi láthatóvá a munka legkisebb részletét is, olykor egyetlen képen belül nagy felületek kapnak más-más ecsetvonásokkal kialakított ornamenseket, sormintákat, foltrendszereket. Aszerint, hogy felhő, víz, föld vagy levegő-e az illető közeg, felület. Az élénk impasto hatás mellett színei szinte kizárólag optikai keveréssel állnak elő. Szilágyi kerüli a tökéletes lefedettséget és a sima, egyenletes színátmeneteket. A bevonatrétegek nem egyenletesen fedik az alattuk lévő rétegeket, réseiken át a legkülönbözőbb tematikai egységek tűnnek fel, méreteltéréseik egy-egy kicsiny egységnyi „saját teret” érzékeltetnek. Legtöbbször abszurditásig elvitt tárgyakat és helyzeteket. Jellemzőek lehetnek ilyen szempontból a Nagy fogás III. (2017), a Betegségem történeteinek darabjai (2007-16) és a Gorgófejek sorozat (2015). Itt van aztán még a majdnem üres ecset és a finom, felhőszerű ecsetkezelés, mely technika egy ködös réteggel fedi le az alatta lévő színt, így abból egyenetlenül tetszenek át az alsó színek. Alkalmazott Szilágyi változó vastagságú, többnyire sötét színekkel létrehozott rajz-kontúrokat, de a színfoltok, figurák akár kemény élekkel is találkozhatnak.  Optikai színkeverése jellemzően a Csontváry – Nolde - Javlenszkij korszak motívumkészletére, kompozíciós megoldásai Picasso 1932-35 körüli munkáira utalnak. Formáinak és tereinek arányviszonylatai leginkább itt nyerhetnek megerősítést.

De, hogy a biológiai anyagcsere rejtőzködő folyamatai is helyet kapnak érvelésében, már a jelen viszonyok leképződése. A Húsevő növény etetése (2019) című Szilágyi kép nyilvánvaló érintkezésben van Eduardo Kac biotechnológiai metaforizációjával. A teremnyi Gorgó fő a torzító leegyszerűsítések és dermesztő általánosítások után a fej-nyak sebészet tételes anatómiai alapanyagát préseli át a szemünk láttára az ikonfestészet emlékeinek szűrőin, hogy aztán ösztönös haladása közben rácsapódjon az útjában álló pozitronemissziós tomográfia szeletelt képeire, melyeken még a fehérje szintézis lüktetése is képelem lesz. Jelenidő. Súlyos mondandói olykor kocsmai jelenetek álruháiban mutatkoznak.

Aknai Tamás

Esemény dátum: 
2019. november 29. 17:00 - 2019. december 20. 14:00
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

Derkó '19 Pécs // m21 Galéria

Kiállításmegnyitó: 2019. december 13. 17.00.

Helyszín: m21 Galéria, Pécs, Zsolnay-negyed

A Derkovits-ösztöndíjra (szakmai berkekben: Derkó) 35. életévüket be nem töltött művészek pályázhatnak, és legfeljebb három egymást követő évben nyerhetik el. A Derko a legrégebbi állami ösztöndíj, azoknak nyújt támogatást, akik a felsőoktatás rendszeréből már kikerültek és próbálnak megragadni a művészeti pályán. Az ösztöndíj összege 2019-ben a korábbi évek juttatásainak kétszerese, havi bruttó 200.000 Ft. A pályázatot kísérő kiállítás idén negyedjére nem csak Budapesten, hanem a pécsi m21 galériában is megvalósul. A tárlaton a független szakmai zsűri által kiválasztott 26 művész munkái kerülnek bemutatásra. A kiállításon látható művek hiteles képet mutatnak arról, hogy milyen tendenciák jellemzik a hazai kortárs képzőművészeti életet.

Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője, a kiállítást megnyitja Sárai Vanda, független kurátor, művészeti újságíró.
A kiállítás kurátora: Don Tamás

Kiállítók: Ámmer Gergő, Ádám Zsófia, Bögös Loránd, Fátyol Viola, Felsmann István, Fodor Dániel János, Gosztola Kitti, Horgas Karina, Kincses Előd Gyula, Kis Judit, Kocsi Olga Piroska, Kopacz Kund László, Máriás István (aka Horror Pista), Murányi Mózes Márton, Nagy Karolina, Papp Sándor Dávid, Paráda Zoltán, Pintér Dia, Pólya Zsombor, Szabó Ottó (Robotto), Tóth Márton Emil, Tranker Kata, Trapp Dominika, Váczi Lilla Éva, Varju Tóth Balázs, W. Horváth Tibor Gyula

Megtekinthető 2020. január 12-ig.
Szervező: Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., ZsÖK Nkft.

FB: https://www.facebook.com/events/2426853630757830/

Esemény dátum: 
2019. december 13. 17:00 - 2020. január 12. 12:00
Főoldali karika felirata: 
kiállítás

Oldalak

Feliratkozás RSS - képzőművészet csatornájára