Dékáni utasítások

 

4/2022.számú dékáni utasítás

a munkavégzés és az oktatás év végi szüneteléséről

     
 

3/2022. számú dékáni utasítás

a Művészeti Karon óraadó oktatói tevékenység ellátására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges végzettségről

     
 

2/2022. számú dékáni utasítás

a Művészeti Karon az elektronikus úton történő felvételi eljárásról

     
 

1/2022 (IV.12.) dékáni utasítás

a Művészeti Karon történő külső óraqadói tevékenységről

     
  2/2021. számú dékáni utasítás
    A 2020/2021-es tanévről és a jelenléti oktatás és számonkérés lebonyolításáról a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterében
     
 

1/2021. számú dékáni utasítás

   

az önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók önköltség fizetési kedvezményeiről

     
 

6/2020. sz. dékáni utasítás

    A Magyar Tudományos Művet Tárába (MTMT) való adatbevitelről
     
 

5/2020. sz. dékáni utasítás

    A Művészeti Kar dékáni utasításainak hatályon kívül helyezéséről
     
 

4/2020. sz. dékáni utasítás

    a 2020/21-es tanév megkezdéséről és a jelenléti oktatás és számonkérés lebonyolításáról
     
 

3/2020. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

   

az intézménylátogatás rendjéről

     
 

2/2020. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a felvételiről
     
 

1/2020. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

     
  1/2016. sz. dékáni utasítás
   

az önköltségi/költségtérítési és késedelmi díj kedvezményekről, valamint az önköltség/költségtérítés és késedelmi díj megfizetésének rendjéről

(hatályon kívül helyezve)

     
 

5/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    az utalásos és készpénzes számlák befogadási rendjéről
     
 

4/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a költségtérítésről és a késedelmi díj kedvezményekről, valamint a késedelmi díj megfizetéséről
     
 

3/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a Magyar Tudományos Művek Tárába való adatbevitelről
     
 

2/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a munkaidőről, a távollét bejelentéséről
     
 

1/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    A Campus kredit keretében a Művészeti Kar által meghirdetett önköltséges kurzusok költségtérítésének öszzegéről
     
  1/2014. sz. dékáni utasítás  
    a műtermek, tantermek használatáról
     
 

3/2013.sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    az óraadók alkalmazásáról, valamint dékáni utasítás visszavonásáról
     
 

2/2013.sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a főállású oktatók valamint az óraadók szállásdíjának rendjéről
     
 

1/2013.sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    az óraadók alkalmazásáról és a zenészművészeti hallgatók óralátogatásának rendjéről
     
  2/2012.sz. dékáni utasítás
    a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kezelésében lévő, bérbe adható helyiségeinek bérbeadási rendjéről
     
  1/2011.sz. dékáni utasítás
(hatályon kívül helyezve)
    a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről
     
  1/2010. sz. dékáni utasítás
(hatályon kívül helyezve)
    a műtermek, tantermek használatáról
     
 

2/2009. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a foglalkoztatási ügyekről
     
 

1/2009. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a műtermek használatáról