Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Dékáni utasítások

  1/2016. sz. dékáni utasítás
    az önköltségi/költségtérítési és késedelmi díj kedvezményekről, valamint az önköltség/költségtérítés és késedelmi díj megfizetésének rendjéről
     
 

5/2015. sz. dékáni utasítás

    az utalásos és készpénzes számlák befogadási rendjéről
     
 

4/2015. sz. dékáni utasítás

(hatályon kívül helyezve)

    a költségtérítésről és a késedelmi díj kedvezményekről, valamint a késedelmi díj megfizetéséről
     
  3/2015. sz. dékáni utasítás
    a Magyar Tudományos Művek Tárába való adatbevitelről
     
  2/2015. sz. dékáni utasítás
    a munkaidőről, a távollét bejelentéséről
     
  1/2015. sz. dékáni utasítás  
    A Campus kredit keretében a Művészeti Kar által meghirdetett önköltséges kurzusok költségtérítésének öszzegéről
     
  1/2014. sz. dékáni utasítás  
    a műtermek, tantermek használatáról
     
  3/2013.sz. dékáni utasítás
    az óraadók alkalmazásáról, valamint dékáni utasítás visszavonásáról
     
  2/2013.sz. dékáni utasítás
    a főállású oktatók valamint az óraadók szállásdíjának rendjéről
     
  1/2013.sz. dékáni utasítás
    az óraadók alkalmazásáról és a zenészművészeti hallgatók óralátogatásának rendjéről
     
  2/2012.sz. dékáni utasítás
    a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kezelésében lévő, bérbe adható helyiségeinek bérbeadási rendjéről
     
  1/2011.sz. dékáni utasítás
(hatályon kívül helyezve)
    a költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről
     
  1/2010. sz. dékáni utasítás
(hatályon kívül helyezve)
    a műtermek, tantermek használatáról
     
  2/2009. sz. dékáni utasítás
    a foglalkoztatási ügyekről
     
  1/2009. sz. dékáni utasítás
    a műtermek használatáról