Kari Tanács tagjai és bizottságai

A Kari Tanács tagjai
2018. június 1. – 2021. május 31.

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 11.§. alapján:


Hivatalból, tisztségük alapján


1. Dr. Lengyel Péter dékán, a KT elnöke
2. Kun Eszter MK HÖK elnök


Választott tagok:

3. Prof. Gaál Tamás (Képzőművészeti Intézet)
4. Dr. Hegyi Csaba (Képzőművészeti Intézet)
5. Dr. Somody Péter (Képzőművészeti Intézet)
6. Prof. Fusz György (Design és Médiaművészeti Intézet)
7. Gerendy Jenő (Design és Médiaművészeti Intézet)
8. Dr. Kovács Balázs (Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet)
9. Kovács Szilárd (Zeneművészeti Intézet)
10. Dr. Gocsál Ákos (Zeneművészeti Intézet)
11. Dr. Vas Bence (Zeneművészeti Intézet)
12. Prof. Nyilas Márta (Doktori Iskola)
13. Prof. Farkas István Péter (Doktori Iskola)
14. Dr. Holics László (Szakszervezet)
15. Barna Beáta ügyvivő szakértő (nem oktatói képviselet)

Hallgatói képviselet (mandátumuk az MK HÖK illetve a PTE DOK szabályzat alapján tart)

16.    Salamon György (hallgatói képviselő)
17.    Dávid Niké (hallgatói képviselő)
18.    Schultz Dzsenifer (hallgatói képviselő)
19.    Krisztián Bence (hallgatói képviselő)
20.    Hoffner Tibor (doktori hallgatói képviselő)A Kari Tanács állandó bizottságai

Tanulmányi Bizottság

Kreditátviteli Bizottság

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Művészeti és Tudományos Bizottság

Külügyi Bizottság

Könyvtári Bizottság

Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság

Kari Doktori és Habilitációs Tanács

Minőségirányítási Bizottság


Tanulmányi Bizottság
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Kreditátviteli Bizottság

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Pályázati és Ösztöndíj Bizottság


Tagjainak mandátuma a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. alapján 2 év.
A PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. (4) bekezdés alapján a hallgatói tagok legfeljebb kétszer választhatók újra.

Tagok:

Dr.Herpay Ágnes (oktató)
Tóth Zsuzsa (oktató)
Budán Miklós (oktató)
Simon Péter (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Kutatási és Tudományos Bizottság
Átszervezés alatt.

 

Külügyi Bizottság


Felügyeli: Dr. Gerendy Jenő dékánhelyettes
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Prof. Somody Péter
Tagok Dr. Gocsál Ákos (oktató)
Dr. Vas Bence (oktató)
Dr. Kovács Balázs (oktató)
Dr. Nyilas Márta (oktató)
Dr. Rezsonya Katalin (oktató)

 

Könyvtári Bizottság

 

Elnök: Dr. Hrubi Attila (oktató)
Tagok:

Dr. Fodor Pál (oktató)

Dr. Herpay Ágnes (oktató)
Palatinus Dóra (oktató)

 

Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság


A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Tagok: Kun Eszter (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)
Krisztián Bence (hallgató)
Bóbics diána (oktató)
Arnóth Zoltán (oktató)
Budán Miklós (oktató)
Hoffner Tibor (DOK)


 Művészeti Doktori Iskola Tanácsa

 

Elnök: Prof. Somody Péter
Tagok:
Prof. Dr. Lakner Tamás
Prof. Nyilas Márta
Gaál Tamás Emil
Prof. Fusz György
Dr. Colin Jeffrey Foster
Prof. Bánfalvi Béla
Fabényi Júlia (külső tag)
Dr. Kamp Salamon (külső tag)
Farkas István Péter (emeritus tag)
Nagy Márta (emerita tag)
 

 

Minőségirányítási Bizottság

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

 

Elnök: Dr. Bredács Alice adjunktus
Tagok:  
Dr. Hegyi Csaba Oktatási és minőségirányítási dékánhelyettes
Prof. Nyilas Márta
Fekete Vali tanársegéd
Dr. Fodor Gabriella adjunktus
Galyas Mária ügyvivő szakértő (TO)
Kun Eszter hallgató
Titkár: Pásztó Renáta