Kari Tanács tagjai és bizottságai

A Kari Tanács tagjai
2018. június 1. – 2021. május 31.

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 11.§. alapján:


Hivatalból, tisztségük alapján


1. Dr. Lengyel Péter dékán, a KT elnöke
2. Kun Eszter MK HÖK elnök


Választott tagok:

 

3. Prof. Gaál Tamás (Képzőművészeti Intézet)
4. Dr. Hegyi Csaba (Képzőművészeti Intézet)
5. Dr. Somody Péter (Képzőművészeti Intézet)
6. Prof. Fusz György (Design és Médiaművészeti Intézet)
7. Gerendy Jenő (Design és Médiaművészeti Intézet)
8. Dr. Kovács Balázs (Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet)
9. Kovács Szilárd (Zeneművészeti Intézet)
10. Dr. Gocsál Ákos (Zeneművészeti Intézet)
11. Dr. Vas Bence (Zeneművészeti Intézet)
12. Prof. Nyilas Márta (Doktori Iskola)
13. Prof. Lakner Tamás (Doktori Iskola)
14. Dr. Holics László (Szakszervezet)
15. Barna Beáta ügyvivő szakértő (nem oktatói képviselet)

Hallgatói képviselet (mandátumuk az MK HÖK illetve a PTE DOK szabályzat alapján tart)

 

16.    Salamon György (hallgatói képviselő)
17.    Dávid Niké (hallgatói képviselő)
18.    Schultz Dzsenifer (hallgatói képviselő)
19.    Kiss Benedek Győző (hallgatói képviselő)
20.    Fekete Dénes (doktori hallgatói képviselő)


A Kari Tanács állandó bizottságai

 

  • Tanulmányi Bizottság
  • Kreditátviteli Bizottság
  • Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
  • Művészeti és Tudományos Bizottság
  • Külügyi Bizottság
  • Könyvtári Bizottság
  • Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság
  • Kari Doktori és Habilitációs Tanács
  • Minőségirányítási Bizottság

 


 


Tanulmányi Bizottság

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Kreditátviteli Bizottság

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Pályázati és Ösztöndíj Bizottság


Tagjainak mandátuma a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. alapján 2 év. A PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. (4) bekezdés alapján a hallgatói tagok legfeljebb kétszer választhatók újra.

Elnök:

Budán Miklós (oktató)

Tagok:

Dr.Herpay Ágnes (oktató)
Tóth Zsuzsa (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)


Művészeti és Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Vas Bence egyetemi docens
Tagok: Dr. Gocsál Ákos adjunktus
Böhm Gergely tanársegéd
Dr. Nemes Csaba egyetemi docens
Dr. Raffay Endre egyetemi docens
Kun Eszter (HÖK)
Hoffner Tibor (DOK)
Prof. Nyilas Márta ideiglenesen (DI)

 

Külügyi Bizottság


Felügyeli: Dr. Gerendy Jenő dékánhelyettes
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Elnök: Prof. Somody Péter
Tagok: Dr. Gocsál Ákos (oktató)
Dr. Vas Bence (oktató)
Dr. Kovács Balázs (oktató)
Dr. Nyilas Márta (oktató)
Dr. Rezsonya Katalin (oktató)

 

Könyvtári Bizottság

 

Elnök: Dr. Hrubi Attila (oktató)
Tagok:

Dr. Fodor Pál (oktató)

Dr. Herpay Ágnes (oktató)
Palatinus Dóra (oktató)

 

Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság


A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

Tagok: Kun Eszter (hallgató)
Dávid Niké (hallgató)
Krisztián Bence (hallgató)
Bóbics Diána (oktató)
Solymosi Péter (oktató)
Hoffner Tibor (DOK)

 

Kari Doktori és Habilitációs Tanács

 

Elnök: Prof. Somody Péter
Tagok:

Vidovszky László;

Dr. Nyilas Márta;

Prof. Nagy Márta;

Prof. Fusz György;

Prof. Bánfalvi Béla;

Prof. Lakner Tamás; (DÖK);

Fabényi Júlia (külső tag);

Prof. Duffek Mihály (külső tag)

 

Minőségirányítási Bizottság

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27. számú melléklete, a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján. Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát követő első Kari Tanács üléséig tart.

 

Elnök: Dr. Bredács Alice adjunktus
Tagok:  
Dr. Hegyi Csaba Oktatási és minőségirányítási dékánhelyettes
Prof. Nyilas Márta
Fekete Vali tanársegéd
Dr. Fodor Gabriella adjunktus
Galyas Mária ügyvivő szakértő (TO)
Kun Eszter hallgató
Titkár: Pásztó Renáta 

 

A PTE munkabizottságai