A 2019/2020-as tanév időrendi beosztása

A Művészeti Kar 2019/2020. tanévének időrendi beosztása

  ESEMÉNY ŐSZI SZEMESZTER TAVASZI SZEMESZTER
       
  Regisztrációs időszak 2019. augusztus 21. - 2019. szeptember 13. 2020. január 27. - 2020. február 14.
  Orientációs nap szeptember 2.  
  Beiratkozás, bejelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben augusztus 21. - szeptember 6. január 27. - február 10.
  Kurzusfelvétel, kurzus leadás a Neptun tanulmányi rendszerben augusztus 27. - szeptember 13. január 27. - február 14.
  Az átvétellel (intézmény-, szakváltás stb kapcsolatos
kérelmek benyújtásának határideje
augusztus 23. január 24.
  Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek
benyújtásának határideje
augusztus 23. január 24.
       
  Képzési időszak 2019. szeptember 2. - 2020. január 24. 2020. február 3. - 2020. június 12.
  Szorgalmi időszak- oktatás szeptember 2. - december 13. február 3. - május 8.
  Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem leadása a TO-n szeptember 13. február 14.
  Kurzusok befogadása, elismertetése, kérelem leadása a TO-n szeptember 20. február 21. 
  Hallgatói jogviszony szünetelési kérelmének leadása a TO-n(aktív félév passziválása) szeptember 20. február 21. 
  Utólagos bejelentkezési kérelem leadása a TO-n (félév aktiválás) szeptember 20. február 21. 
  Hallgató köteles a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített kurzusait ellenőrizni  és amennyiben szükséges a TO-ra benyújtani a változtatás iránti kérelmeket ezen határidőig szeptember 27. február 28.
  Őszi szünet/ Tavaszi szünet október 28. - november 1. április 9. -április 14.
  Vizsgaidőpontok meghirdetése a Neptun tanulmányi rendszerben november 22. április 17.
       
  Vizsgaidőszak december 16. - január 24. május 11. - június 12.
  Záróvizsga időszak (határidők záróvizsgázók számára)    
  A diplomázó hallgató megkeresi az adott szak szakfelelősét
hogy hagyja jóvá a tervezett szakdolgozati témát és a
választott konzulens személyét.
előző év június 3 - 7. előző év október 1 - 4.
  Kapcsolatfelvétel a kijelölt konzulenssel előző év június 10 - 14. előző év október 7 - 12.
  Szakdolgozat leadási határideje, záróvizsgára
jelentkezés (KI* és DMI*)
október 31. március 31. 
  Diplomamunka bemutatása (KI*, DMI*) november 18. - november 22. május 4. - május 8.
  Szakdolgozati és Diplomamunka téma bejelentése (KI, DMI, ZMI*) előző szemeszter június 10. február 3. 
  Diplomahangversenyre és záróvizsgára jelentkezés (ZMI* BA + Osztatlan+ Művész MA) október 25.  április 10. 
  Tanári szakdolgozati tanulmány leadása (ZMI*, DMI*, KI*) október 31. április 6. 
  Szakdolgozati portfólió leadása
és záróvizsgára jelentkezés (ZMI*, KI*, DMI*)
október 31. április 30.
  Szorgalmi időszak vége december 6. május 3. 
  Vizsgaidőszak december 9. - január 10. május 4. - május 29.
  Diplomahangverseny időszak (ZM*I) december 9. - január 10. május 4. - június 5.
  Abszolutórium kiállítása január 17. június 5.
  Szakdolgozatvédés időszaka (KI*, DMI*) január 20. - január 24. június 8. - június 12.
  Záróvizsga időszak (ZMI*) január 20. - január 24. június 8. - június 12.
  Diplomaátadó   július 3. 
       
  * Zeneművészeti Intézet    
  * Képzőművészeti Intézet    
  * Design és Médiaművészeti Intézet    
       
  Pécs, 2019. március 1.