Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A 2018/2019-es tanév időrendi beosztása

 

ESEMÉNY ŐSZI SZEMESZTER TAVASZI SZEMESZTER
     
Regisztrációs időszak augusztus 21- szeptember 14 január 28- február 15
Orientációs nap szeptember 3 február  4
Beiratkozás, bejelentkezés TR-ben augusztus 21- szeptember 7 január 28- február 11
Kurzusfelvétel, kurzus leadása kurzuskönyvben Zeneművészeti Intézet (ZMI) hallgatói augusztus 27- szeptember 7 január 28- február 8
Kurzusfelvétel, kurzus leadás TR-ben augusztus 27- szeptember 14 január 28- február 15
Az átvétellel (intézmény-, szakváltás stb kapcsolatos
kérelmek benyújtásának határideje
augusztus 24. január 25.
Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek
benyújtásának határideje
augusztus 24. január 25.
     
Képzési időszak szeptember 3-január 25 február 4 - június 14
Szorgalmi időszak- oktatás szeptember 3- december 14 február 4- május 10
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem leadása a TO-n szeptember 14 február 15
Kurzusok befogadása, elismertetése, kérelem leadása a TO-N szeptember 21 február 22
Hallgatói jogviszony szünetelési kérelmének leadása a TO-n(aktív félév passziválása) szeptember 21 február 22
Utólagos bejelentkezési kérelem leadása a TO-n (félév aktiválás) szeptember 21 február 22
Hallgató köteles a TR-ben rögzített kurzusait ellenőrizni  és amennyiben szükséges a TO-ra benyújtani a változtatás iránti kérelmeket ezen határidőig szeptember 28 március 1
Őszi szünet/ Tavaszi szünet 2018. október 29.-november 2. 2019. április 8. - április 12.
Vizsgaidőpontok meghirdetése TR-ben november 23. április 15.
Vizsgaidőszak december 17. - január 25. május 13. - június 14.
     
Záróvizsga időszak    
A diplomázó hallgató megkeresi az adott szak szakfelelősét
hogy hagyja jóvá a tervezett szakdolgozati témát és a
választott konzulens személyét.
előző év június 4-8. előző év október 1-5.
Kapcsolatfelvétel a kijelölt konzulenssel előző év június 11-15. előző év október 8-12.
Szakdolgozat leadási határideje, záróvizsgára
jelentkezés (KI és MAMI)
november 5. március 29.
Diplomamunka bemutatása (KI, MAMI) november 19-november 23 május 6 - május 10.
Szakdolgozati téma bejelentése (ZMI) előző szemeszter június 11. február 4.
Diplomahangversenyre és záróvizsgára jelentkezés (ZMI BA + Osztatlan+ Művész MA) október 26. április 12.
Tanári szakdolgozati tanulmány leadása (ZMI, MAMI, KI) november 5. április 8
Szakdolgozati portfólió leadása
és záróvizsgára jelentkezés (ZMI, KI, MAMI)
november 5. május 3.
Szorgalmi időszak vége december 7. május 3.
Vizsgaidőszak december 10 - január 11. május 6 - május 31.
Diplomahangverseny időszak (ZMI) december 10 - január 11. május 2 - június 3.
Abszolutórium kiállítása január 18. június 7.
Szakdolgozatvédés időszaka (KI, MAMI) január 21 - január 25. június 10 - június 14.
Záróvizsga időszak (ZMI) január 21 - január 25. június 10 - június 14.
Diplomaátadó   július 5.

 

Pécs, 2018. február 12.