Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Rendkívüli szociális ösztöndíj 2016/17 2. félév

 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2016/2017-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon –2017. február 24. - rendkívüli szociális támogatás elnyerésére.

 

 

  • A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével.

  • Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A kérelmet a DJKB-hoz kell eljuttatni, amely azt a DJKB alakuló ülésén – illetve a tanévenként – meghatározott és közzétett elvek alapján bírálja el.

 

 

Pályázati űrlap felvehető az MK HÖK szolgáltatói irodáján, illetve letölthető a http://www.art.pte.hu/djkbpalyazat oldalról.

 

A pályázat személyes leadásnak határideje: szorgalmi időszak utolsó napja

Pályázatok postára adási határideje: 2017. május 31.

 

A pályázatot kérjük ügyeleti időben az MK DJKB (E33/103) irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni a PTE MK DJKB címére (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.) MK DJKB megjelöléssel.

A borítékra írják rá: Rendkívüli szociális támogatás pályázat.

 

Késve leadott, hiányos, illetve a nem hatályos űrlapon leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

 

A pályázatok bírálása folyamatosan történik a pályázati időszak alatt.

A pályázatok elbírálása során a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSZ), valamint a Művészeti Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságának 185/2017 számú határozata irányadó.

A határozat megtekinthető a kari faliújságokon valamint a www.art.pte.hu címen.

 

 

Pécs, 2017. február 24.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              Dr. Bredács Alice Mária
                                                                                                     bizottsági elnök

Határidő: 
2017. május 19. 16:00