Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

A Művészeti Kar oktatói

Fusz György

dékánhelyettes (tudományos), intézetigazgató
A Doktori Iskola témavezetője
Gerendy Jenő

tanszékvezetői feladatokkal megbízott oktató
A Doktori Iskola témavezetője
dr. Király Csaba

szakfelelős, tantárgyfelelős
A Doktori Iskola témavezetője

Oldalak