Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Zenepedagógiai és -pszichológiai kutatócsoport

       
  Együttműködési nyilatkozat
       
       
  Munkatársaink
       
  Bandi Szabolcs Ajtony, dr.Bredács Alice Mária, Gocsál Ákos, dr. Pais Ella Regina, Varga Lajos, Vas Bence
       
       
A kutatócsoport legújabb publikációi:
   
         
Zenepszichológia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
  Zenepedagógia tankönyv
(szerkesztő: dr. habil Vas Bence)
       
             
           
     
Gitár hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Sára Erika)
  Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Papp László)
  Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Ácsné Szily Éva)
  Brácsa – mélyhegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Dr. Sárosi György)
             
           
     
Oboa hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kerényi Sándor)
  Klarinét hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Kohán István)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 1. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
  Fagott hangszeres tanításmódszertani jegyzet 2. rész
(dr. habil. Herpay Ágnes)
             
             
           
Fuvola hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Barth István)
           
             
           
         
Harsona-eufonium hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Bálint Péter István, Rácz Fodor Katalin)
  Trombita hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Solymosi Péter)
       
             
           
           
Ütőhangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Köte Zoltán)
           
             
           
           
Zongora hangszeres tanításmódszertani jegyzet
(Megyimóreczné Schmidt Ildikó)
           
             

 

Munkatársaink publikációi
 
Bredács Alice (2016): A probléma alapú tanulás és tanítás iránti igények és lehetőségek a középfokú építőipari szakképzésben. (Társzerző: Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda), Iskolakultúra, 26. évf. 7–8. szám. 100–119.
   
Bredács Alice (2016): Térszemlélet
   
Bredács Alice (2016): A rendszerelvűség és a modellezés szerepe a mérésben és az értékelésben
   
Bredács Alice (2015): A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben. Digitális tananyag. Digitális tananyagok standardjai Tamop 412 B.
   
Bredács Alice (2015): A pszichológiai immunitás vizsgálatának eredményei a szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztéséhez. Kutatási beszámoló. In. Daruka Magdolna (szerk., 2015): A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0012, „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képtésfejlesztéséhez”) Kiadta a Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
   
Bredács Alice és Kárpáti Andrea (2012): A 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. Magyar Pedagógia, 112.évf., 4. szám 197–219.
   
Bredács Alice (2013): Mit jelenthet a Ph.D. hallgatók virtuális hálózatának honlapja egy műszaki és művészeti tanárképzésben tanító bölcsész számára. (Vitaindító előadás teljes szövege. Az előadás helye: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Halasy-Nagy József Aula)
   
Bredács Alice és Kárpáti Andrea (2012): A 14–16 éves művészeti képzésben részesülő tanulók pszichológiai immunkompetenciája és ennek integrációja a művészeti neveléssel. Magyar Pedagógia, 112.évf., 4. szám 197–219.
   
Bredács Alice (2010): A hazai művészeti tehetségfejlesztés iskolarendszere. Neveléstörténet, 8. évf. 1–2. szám, 5–31.
   
Bredács Alice (2009): Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra.Iskolakultúra, 19. évfolyam, 5–6 szám, 55–72.
   
Bredács Alice (2009): A gyermektanulmányi mozgalommal a kísérleti pedagógiával és a művészetpedagógiai reformokkal kapcsolatos nemzetközi kitekintés. Neveléstörténet, 6. évf., 1–2. szám, 53–68
   
Gocsál Ákos (2011): Videofelvétel készítése egy multimédiás bemutatóhoz  projektmódszerrel. Videofelvétellel, óravázlattal dokumentált mintaóra tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez, TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
   
Gocsál Ákos (2011): Internetes galéria készítése projektmódszerrel. Fényképekkel, óravázlattal dokumentált mintaóra, tanárképzéshez, tanártovábbképzéshez,TÁMOP pályázat keretében. 2011. 
   
Gocsál Ákos: Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben 
   
Gocsál Ákos: A beszéd alaphangmagasságának mérése spontán beszédből és izolált [ə] hangokból, férfi és női beszélőknél
   
Gocsál Ákos: IKT-használat a szakiskolában - interjúk pedagógusokkal
   
  Pais Ella Regina: A Z-generacio tudomanykommunikacioja