Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti És Művészettudományi Szekciójának eredményei

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti És Művészettudományi Szekciójának eredményei

Ez úton is gratulálunk minden hallgatónak és felkészítő oktatónak a sikerhez!

ANIMÁCIÓ:

KÜLÖNDÍJ: A bizottság kísérleti és kooperációs különdíjban részesítette Hegedűs Esztert (EKF – BTK),
Hortobágyi Tamást (EKF – BTK), Huszár Dávidot (EKF – BTK) és Osgyán Gergőt (EKF – BTK).
MÁSODIK DÍJ: Szetlik Péter (EKF – TKTK)
ELSŐ DÍJ: Kozma Péter (KE – MK)

CRAFT 1.:

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Mátrai Júliát. (EKF – BTK)
MÁSODIK DÍJ: Zachar Viktória (BKF – KMK)
ELSŐ DÍJ: Simon Luca (BKF – KMK)

CRAFT 2.:

KÜLÖNDÍJ: Nagy Zsuzsanna (NYME – BDPK)
ELSŐ DÍJ: Könczöl Alexandra (BKF – KMK)

DESIGN 1.:

MÁSODIK DÍJ: Kovács Lelle (BME – ÉPK), Marxreiter Adrienn (BME – ÉPK)
ELSŐ DÍJ: Jankovics Petra (BKF – KMK)

DESIGN 2.:

MÁSODIK DÍJ: Ollé Gellért (NYME – SKK)
ELSŐ DÍJ: Boleman Bence Zoltán (PTE – MK)

DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZELMÉLET:

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Gábor Sárát (SZFE) kiváló prezentációjáért.
MÁSODIK DÍJ: Nagy Mihály (SZFE)
ELSŐ DÍJ: Sándor Júlia (SZFE)

ÉPÍTÉSZET:

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Bedrossian Ádámot (BME – ÉPK).
HARMADIK DÍJ: Kádár-Sebestyén Énok (BME – ÉPK), Szabó Péter-Róbert (BME – ÉPK)
MÁSODIK DÍJ: Rév Bence (PTE – PMMIK)
ELSŐ DÍJ: Lőcsei Vera (BME – ÉPK), Ruga Máté (BME – ÉPK)

FESTÉSZET 1.

KÜLÖNDÍJ: Barakonyi Borbála (PTE – MK)
KÜLÖNDÍJ: Marton Ákos (SZTE – JGYPK)
MÁSODIK DÍJ: Sárközi Anna (NYF – BTMK)
MÁSODIK DÍJ: Szepesi Anna Dóra (SZTE – JGYPK)
ELSŐ DÍJ: Bánkúti Gergő (EKF – BTK)

FESTÉSZET 2.

A bizottság nem adományozott első díjat.
HARMADIK DÍJ: Németh Zsolt (PTE – MK)
HARMADIK DÍJ: Ozsvát Sára (EKF – BTK)
MÁSODIK DÍJ: Szécsényi-Szemerédi Judit (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Zsinka Felícia (PTE – MK)

FESTÉSZET 3.

HARMADIK DÍJ: Vladár Krisztina (PTE – MK)
HARMADIK DÍJ: Szenográdi Szabina (EKF – BTK)
MÁSODIK DÍJ: Vető Orsolya Lia (MKE)
ELSŐ DÍJ: Kolozsvári Viktória (PTE – MK)

FESTÉSZET 4.

HARMADIK DÍJ: Bíró Boglárka (PTE – MK)
HARMADIK DÍJ: Brezony Csilla (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Lipkovics Péter (EKF – BTK)
ELSŐ DÍJ: Tayler Patrick Nicolas (MKE)

FESTÉSZET 5.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Frenyó Júliát (MKE).
KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Ódor Bence Istvánt (PTE – MK).
MÁSODIK DÍJ: Balázs Nikolett (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Donka Péter (PTE – MK)
ELSŐ DÍJ: Kis-Prumik Zoltán (EKF – BTK)

FESTÉSZET 6.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Erdei Adriennt (PTE – MK).
HARMADIK DÍJ: Rafael Erik Benjámin (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Kristóf Gábor (MKE)
ELSŐ DÍJ: Vidákovich Sámuel (PTE – MK)

A FESTÉSZETI TAGOZATOK ÁLTALÁNOS KÜLÖNDÍJÁT AZ EGYESÍTETT BIZOTTSÁGOK KRISTÓF GÁBORNAK (MKE) ÍTÉLTE ODA.

FOTOGRÁFIA 1.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Édelmayer Zsófiát (BME – ÉPK) és Mudry Lucát (BME – ÉPK) kiváló prezentációjáért.
HARMADIK DÍJ: Pálinkás Bence György (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Dobokay Máté (KE – MK)
ELSŐ DÍJ: Belicza László Gábor (KE – MK)

FOTOGRÁFIA 2.

HARMADIK DÍJ: Götz Krisztina (KE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Pólya Zsombor (MKE)
ELSŐ DÍJ: Bán András (BKF – KMK)

HANGSZERES ZENE 1.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság témaválasztása és kutatómunkája nyomán különdíjban részesítette Papp Tímeát (LFZE)
MÁSODIK DÍJ: Kovács Viktória (LFZE)
MÁSODIK DÍJ: Golarits Flóra (SZE – ZMI)
ELSŐ DÍJ: Sógor Tamás (ELTE – BTK)

HANGSZERES ZENE 2.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Gulyás-Szabó Szilvesztert (SZE – ZMI), Szentimrei Nóémit (SZE – ZMI) és Szentpétery Csenge Borókát (SZE – ZMI).
MÁSODIK DÍJ: Kármán Emese Réka (SZE – ZMI)
ELSŐ DÍJ: Szives Márton (SZTE – ZMK)

INSTALLÁCIÓ 1.

A bizottság nem adományozott első helyezést.
KÜLÖNDÍJ: Dévai Zoltán (BME – ÉPK), Juhász Norbert (BME – ÉPK)
HARMADIK DÍJ: Balázs Nikolett (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Puskás Marcell (BKF – KMK)

INSTALLÁCIÓ 2.

HARMADIK DÍJ: Krasz Ádám (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Horváth Judit (BKF – KMK)
ELSŐ DÍJ: Kaliczka Gabriella (MKE)

INTERMÉDIA, AKCIÓMŰVÉSZET 1.

HARMADIK DÍJ: Barna Orsolya (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Zilahi Anna (MKE)
ELSŐ DÍJ: Balázs Gábor (BKF – KMK)

INTERMÉDIA, AKCIÓMŰVÉSZET 2.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Biljarszki Maximot (BKF – KMK).
HARMADIK DÍJ: Barnaföldi Anna (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Pálinkás Bence György (MKE)
ELSŐ DÍJ: Monhor Viktória (MKE)

KÉPGRAFIKA 1.

HARMADIK DÍJ: Görög Dóra (NYF – BTMK)
MÁSODIK DÍJ: Farkas Gergő Tamás (MKE)
ELSŐ DÍJ: Puskás Marcell (BKF – KMK)

KÉPGRAFIKA 2.

HARMADIK DÍJ: Hordós Boldizsár (MKE)
HARMADIK DÍJ: Zsidek Barbara (BKF – KMK)
MÁSODIK DÍJ: Szita Barnabás (MKE)
ELSŐ DÍJ: Krizbai Gergely (NYME – SKK)

KÉPGRAFIKA 3.

HARMADIK DÍJ: Biacsics Renáta (PTE – MK)
HARMADIK DÍJ: Kovács Anikó (NYF – BTMK)
MÁSODIK DÍJ: Heiszman Bernadett (EKF – BTK)
ELSŐ DÍJ: Kosztándi Orsolya (BKF – KMK)

KÉPGRAFIKA 4.

MÁSODIK DÍJ: Somogyi Adrienn (BME – ÉPK)
MÁSODIK DÍJ: Szekeres Gabriella (SZTE – JGYPK)
ELSŐ DÍJ: Bedő Krisztina (NYME – BDPK)

KÉPGRAFIKA 5.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Négyesi Ádámot (EKF – BTK).
HARMADIK DÍJ: Oberfrank Luca (MKE)
MÁSODIK DÍJ: Lipkovics Péter (EKF – BTK)
ELSŐ DÍJ: Pernyész Dóra (NYME – FMK)

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET-ELMÉLET

KÜLÖNDÍJ: A kulturális emlékezet és értékrendszer megóvása érdekében tett törekvéseiért a bizottság különdíjban részesítette Máté Juliannát (Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat).
MÁSODIK DÍJ: Tóth Enikő (MKE)
ELSŐ DÍJ: W. Nagy Zsófia (PTE – BTK)

KLASSZIKUS ÉNEK

A bizottság nem adományozott első díjat.
HARMADIK DÍJ: Pintér Tünde Kornélia (SZTE – ZMK)
MÁSODIK DÍJ: Németh Zsuzsanna Katalin (LFZE)

MŰVÉSZETPEDAGÓGIA ÉS MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIA

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Longauer Beátát (PTE – MK) kiváló dolgozatáért és prezentációjáért.
KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Neudold Júliát (ELTE – BGGYK) kiváló dolgozatáért és prezentációjáért.
ELSŐ DÍJ: Antal Édua (NYF – BTMK)

NÉPZENE

KÜLÖNDÍJ: A bizottság prezentációs különdíjban részesíti Annus Rékát (LFZE).
MÁSODIK DÍJ: Enyedi Ágnes (LFZE), Salamon Soma (LFZE)
ELSŐ DÍJ: Kiss B. Ádám (LFZE)

SZOBRÁSZAT 1.

MÁSODIK DÍJ: Éles Lóránt (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Erdélyi Blanka (BKF – KMK)
ELSŐ DÍJ: Lipkovics Péter (EKF – BTK)

SZOBRÁSZAT 2.

MÁSODIK DÍJ: Kovács Tibor (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Sárkány Balázs (PTE – MK)
ELSŐ DÍJ: Egervári Júlia (EKF – BTK)

SZOBRÁSZAT 3.

HARMADIK DÍJ: Csizek Tamás (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Getto József (PTE – MK)
ELSŐ DÍJ: Fleisz Tamás (PTE – MK)

A SZOBRÁSZATI TAGOZATOK ÁLTALÁNOS KÜLÖNDÍJÁT AZ EGYESÍTETT BIZOTTSÁGOK FLEISZ TAMÁSNAK (PTE – MK) ÍTÉLTÉK ODA.

TERVEZŐGRAFIKA 1.

HARMADIK DÍJ: Dankó Evelin (NYME – SKK), Zengővári Judit (NYME – SKK)
MÁSODIK DÍJ: Gyömrei Ágnes (PTE – MK)
ELSŐ DÍJ: Ács Attila (MKE)

TERVEZŐGRAFIKA 2.

HARMADIK DÍJ: Wimmer László (EKF – BTK)
MÁSODIK DÍJ: Pócsik Borbála (EKF – BTK)
ELSŐ DÍJ: Gál Klaudia (EKF – BTK)

TERVEZŐGRAFIKA 3.

HARMADIK DÍJ: Biacsics Renáta (PTE – MK)
MÁSODIK DÍJ: Misztarka Eszter (MKE)
ELSŐ DÍJ: Stumpf Diána (PTE – MK)

VIDEÓMŰVÉSZET

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Kulcsár Bencét (NYME – BDPK).
MÁSODIK DÍJ: Tomcsányi Árpád (SZFE)
ELSŐ DÍJ: Vincze Alina (EKF – TKTK)

ZENEELMÉLET, ZENETÖRTÉNET 1.

MÁSODIK DÍJ: Bánki Berta (LFZE)
ELSŐ DÍJ: Gaál Eszter (LFZE)

ZENEELMÉLET, ZENETÖRTÉNET 2.

KÜLÖNDÍJ: A bizottság különdíjban részesítette Németh Anna Mártát (SZTE JGYPK).
MÁSODIK DÍJ: Békéssy Lili Veronika (LFZE)
ELSŐ DÍJ: Ozsvárt Viktória (LFZE)

ZENESZERZÉS

HARMADIK DÍJ: Kováts Jázon Márk (LFZE)
MÁSODIK DÍJ: Bérces Máté (LFZE)

Cimkék: