Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Zeneismeret Ba

ZENEISMERET BA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI
 
Szakmai alkalmassági vizsga:
Írásbeli:
• bécsi klasszikus, vagy könnyebb barokk kétszólamú részlet diktálás utáni lejegyzése
• könnyebb 20. századi egyszólamú részlet lejegyzése
• bécsi klasszikus akkordikus zeneirodalmi idézet lejegyzése harmóniákkal (együtt)
• összhangzattan példa szerkesztése bécsi klasszikus stílusban (négyszólamban, szukszerkesztésben) Az akkordok között alterált harmóniák is szerepelnek (mellékdominánsok, szukített akkordok, mollszubdominánsok, nápolyi szext, bovített szextes akkordok).
Szóbeli:
• barokk, vagy bécsi klasszikus egyszólamú zeneirodalmi idézet lapról olvasása szolmizálva. Moduláció elofordulhat.
• bécsi klasszikus összhangzatos példa játszása kézre diktálás után
• hangközök, hármas- és négyeshangzatok, valamint hangsorok (modális-, pentaton- és egyéb skálák) hallás utáni felismerése és felépítése énekelve
• 30 népdal stílusos eloadása fejbol, valamint elemzésük
• egy mudal megformált eloadása (zongorakísérorol kérünk gondoskodni, vagy kérjük a kottát elore elküldeni a korrepetitoroknak)
• zongora: egy Bach két-, vagy háromszólamú invenció, egy bécsi klasszikus szonáta 1. (szonáta-formájú) tétele, és egy romantikus vagy egy XX. századi mu eloadása
Felvételi vizsga:
Írásbeli:
• bécsi klasszikus, vagy könnyebb barokk kétszólamú részlet diktálás utáni lejegyzése
• könnyebb 20. századi egyszólamú részlet lejegyzése
• bécsi klasszikus akkordikus zeneirodalmi idézet lejegyzése harmóniákkal (együtt)
• összhangzattan példa szerkesztése bécsi klasszikus stílusban (négyszólamban, szukszerkesztésben) Az akkordok között alterált harmóniák is szerepelnek (mellékdominánsok, szukített akkordok, mollszubdominánsok, nápolyi szext, bovített szextes akkordok).
Szóbeli:
• barokk, vagy bécsi klasszikus egyszólamú zeneirodalmi idézet lapról olvasása szolmizálva. Moduláció elofordulhat.
• bécsi klasszikus összhangzatos példa játszása kézre diktálás után
• hangközök, hármas- és négyeshangzatok, valamint hangsorok (modális-, pentaton- és egyéb skálák) hallás utáni felismerése és felépítése énekelve
• 30 népdal stílusos eloadása fejbol, valamint elemzésük
• egy mudal megformált eloadása (zongorakísérorol kérünk gondoskodni, vagy kérjük a kottát elore elküldeni a korrepetitoroknak)
• zongora: egy Bach két-, vagy háromszólamú invenció, egy bécsi klasszikus szonáta 1. (szonáta-formájú) tétele, és egy romantikus vagy egy XX. századi mu eloadása

3. A felvételi pontok számítása:
Alkalmassági vizsga minosítése: megfelelt/nem felelt meg
Írásbeli vizsga: szolfézs - 50 pont, zeneelmélet - 50 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási, hangzatfelismerési és akkordjátszási feladatok - 64 pont, népdal - 12 pont, mudal - 12 pont, zongora - 12 pont