Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Tanár – Zeneismeret-tanár Ma

TANÁR – ZENEISMERET-TANÁR MA

Szakmai alkalmassági vizsga:
A felvételiző tanúbizonyságot tesz pedagógiai rátermettségéről, pontosabban kommunikációs készségéről. A bizottság nem pedagógiai, vagy szakmódszertani ismereteket kér számon (hiszen ezeket a hallgató az MA-képzés során sajátítja majd el), mindössze azt vizsgálja, hogy egy öt-tízperces helyzetgyakorlat során a hallgató kapcsolatot tud-e teremteni a gyerekekkel, illetve ösztönös képességével mire jut egy adott probléma (órai részfeladat) megoldásával.

 

Felvételi vizsga:
Írásbeli:
• reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus két-, és/vagy háromszólamú részlet (akár régi kulcsokban történő) lejegyzése (a reneszánsz részlet lehet négyszólamú is)
• 20. századi egy-, vagy könnyebb kétszólamú részlet lejegyzése
• reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus akkordikus zeneirodalmi idézet lejegyzése harmóniákkal (együtt)
• reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus, vagy 20. századi részlet megadott szempontok alapján történő (nem komplex) elemzése
Szóbeli:
• 20. századi egyszólamú zeneirodalmi idézet lapról olvasása
• reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, vagy romantikus két-, vagy háromszólamú (akár régi kulcsokban lejegyzett) zeneirodalmi idézet ének-zongorás lapról olvasása
• a romantika jellegzetes harmóniáit és akkordfordulatait is tartalmazó összhangzatos példa játszása kézre diktálás után
• egy műdal megformált előadása saját zongorakísérettel
• zongora: egy Bach háromszólamú invenció vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból, egy bécsi klasszikus szonáta 1. (szonáta-formájú) tétele, egy romantikus vagy egy XX. századi mű, lapról-játék

 

3. A felvételi pontok számítása:
Alkalmassági vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg
Oklevél minősítése: max. 45 pont (jeles: 45, jó: 36, közepes: 27, elégséges: 18)
Írásbeli vizsga: szolfézs – 14 pont, zeneelmélet – 14 pont
Szóbeli vizsga: laprólolvasási és akkordjátszási feladatok – 12 pont, saját kíséretes műdal – 7 pont, zongora – 7 pont
Többletpontként max. 1 pont számítható be (2. v. 3. nyelvvizsga/kiemelt szakmai eredmény)