Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Klasszikus hangszerművész mesterszak

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERSZAK

HEGEDŰ SZAKIRÁNY
MÉLYHEGEDŰ SZAKIRÁNY
ZONGORA SZAKIRÁNY
GITÁR SZAKIRÁNY
FUVOLA SZAKIRÁNY

A felvételi vizsga típusa: főtárgy gyakorlati vizsga

Hegedű:
• két tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból
• egy Paganini-etűd
• 1 hegedűverseny saroktétel (kadenciával)

Mélyhegedű:
• egy virtuóz etűd (Vieux, Lukács Pál, Hermann, Göring, stb.)
• koncert - egy tétel (Hindemit, Walton, Vaughan-Williams, stb.)
• két tétel Bach szólóhegedűre komponált szonátái vagy partitái közül vagy Bach: Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr csellószvitjéből
• egy előadási darab

Gitár:
• virtuóz etűd
• két vagy három tétel egy Bach-műből
• további két előadási darab az előzőektől eltérő stílusból

Zongora:
• egy prelúdium és fúga (Bach)
• egy bécsi klasszikus szonáta
• egy virtuóz jellegű etűd (Chopin, Liszt, Debussy, Scriabin, Rahmanyinov, Bartók, Stravinsky, Ligeti)
• egy romantikus mű
• egy XX. századi mű

Fuvola:
• két virtuóz etűd (1 Köhler és 1 Carg Elert)
• egy barokk szonáta (pl. Bach)
• egy romantikus darab (pl. Doppler: Magyar fantázia
• koncert: Mozart D-dúr fuvolaverseny

Felvételi pontszámok számítása:
Oklevél minősítése x 9 = max. 45 pont
Gyakorlati vizsga: max. 54 pont
Többletpontok: max. 1 pont