Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Évközi Kollégiumi Férőhely Kérelem

Kedves Hallgató!

 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2016/2017-os tanév vonatkozásában, évközi kollégiumi férőhely feltöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

 „Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult az a hallgató „aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt.” 

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

továbbá:

„A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban DJKB) állapítja meg jelen szabályzat rendelkezései szerint, vagy kérelemre… határoz a kollégiumi felvételről (35. §), tanév közben ellenőrzi a 11. § kollégiumok feltöltöttségét és gondoskodik a tanév közben megüresedett kollégiumi helyek feltöltéséről.” 

[TJSZ 4. § (2) bekezdés]

 

A pályázatok elbírálása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik 

a) szociális helyzet, 

b) tanulmányi eredmények és szakmai munka, 

c) a képzési hely lakóhelytől való távolsága, 

d) közösségi munka, 

e) képzés munkarendje.

 

Egy hallgató több jogcímen is pályázhat kollégiumi férőhelyre. Ilyen esetben a jogcímek az alábbi sorrend alapján kerülnek figyelembe vételre: 

1. Szociális 

2. Tanulmányi 

3. Tudományos, Sport, Művészeti 

4. Közéleti 

 

A pályázatot és a szükséges mellékleteket személyesen a HÖK/DJKB (33/103), vagy postai úton kell benyújtani az alábbi címre: 

7622, Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16. az MK DJKB-nak címezve.

 

Leadási határidő: 2017. május 26.

 

Határidő: 
2017. május 27. 14:00