Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási pótpályázat

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A PTE Művészeti Kara pótpályázatot hirdet HALLGATÓK részére

a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

Lehetővé tenni oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbelifelsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázat nyertes hallgatói lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni, azaz, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, illetve a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 

Az Erasmus+ Program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 3-5 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • a kiutazás félévére itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámról a kari Erasmus Szabályzat a következőképpen rendelkezik: „Egy félévben a partnerintézményben megszerzendő kreditek értéke minimum 6, maximum 30 ECTS.”
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében.


 

Pályázati feltételek:

A PTE MK KI, MAMI, ZMI és DLA hallgatója adhatja be jelentkezését, aki

 • beiratkozott nappali tagozatos, vagy DLA-s hallgató, államilag finanszírozott, vagy önköltséges hallgató
 • az ERASMUS mobilitás ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézménynél aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (nappali, doktori) és diplomáját a mobilitás befejezése előtt nem szerzi meg
 • kiutazáskor két sikeresen lezárt félévvel rendelkezik (DLA-sok esetében ez nem feltétel)
 • rendelkezik a külföldi tanulmányai során alkalmazott idegen nyelv olyan szintű ismeretével, mely lehetővé teszi, hogy tanulmányait sikerre vigye
 • jó tanulmányi eredményekkel és nyelvtudással rendelkezik
 • magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 

 

Beadási határidő: 2017.10. 30.

 

A pályázatokat személyesen, a PTE MK nemzetközi koordinátorának kérjük benyújtani:

 

Seres Beáta

seres.beata@art.pte.hu

PTE MK, E/33 112-es iroda

 

 

FONTOS!

 

A pályázatokat a Külügyi Bizottság bírálja el a beadott jelentkezések és személyes interjú alapján, amely intézményenként rangsort állít fel, ami még nem jogosít fel az utazás megvalósulására (függ a pénzügyi támogatástól, illetve a fogadó országtól). A bírálat részletes szempontrendszerét jelen kiírás 2. számú melléklete tartalmazza.

 

 

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. A 2017/2018-as tanévre vonatkozóan előreláthatólag az alábbi összegek kerülnek megítélésre. Egy hónap mobilitás 30 napot jelent!

 

Fogadó ország

 

tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI),)

 

500 € / hó

 

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

 

450 € / hó

 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)

 

400 € / hó

 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a külföldi tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. A fogadó egyetemek regisztrációs/adminisztrációs díj befizetésére kötelezhetik a hallgatót. Ezeket a díjakat az adott ország hallgatóitól is kérik, tehát nem külön az Erasmus hallgatókra vonatkozik csak.

Ezen információk megtalálhatóak a fogadó egyetem honlapján az Erasmus bejövő hallgatókra vonatkozó jelentkezéssel kapcsolatos információk között.

 

Az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy OLS (Online Linguistic Support) nyelvi szintfelmérésen részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve, de az alábbi nyelvek egyike: angol, német, olasz, spanyol, francia, holland. Bővebb információ a pályázat pozitív elbírálását követően kapható.

 

A nyertes pályázók vállalják, hogy hazatértüket követően beszámolót tartanak a külföldi tartózkodásuk eredményeiről, tapasztalatairól az erre a célra szervezett egyetemi rendezvények keretében.

 

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 

 • Jelentkezési lap, mely kapható Seres Beátánál az E/33/112-es irodában, vagy letölthető a www.art.pte.hu  honlap Erasmus+ menüpontja alól (http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/pa...)
 • Szakmai életrajz, mely tartalmazza a pályázati témában a jelentkezésig elért eredményeket, illetve bemutatja a hallgató elképzeléseit arról, hogy külföldi tanulmányai hogyan illeszkednek majd be tanulmányaiba, hogyan egészítik ki azokat
 • Szaktanári ajánlás (főtárgy tanár), véleményezés
 • Utolsó két lezárt félév igazolása
 • Nyelvtudás igazolása (ha van, hivatalos okirat)

 

Határidő: 
2017. október 30. 20:00
erasmus csatolmány: