Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

jubilogo3

  

Tanév időrendi beosztása 2016. / 2017.

         
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 2016/2017. tanév időrendi beosztása
         
         
ESEMÉY   ŐSZI SZEMESZTER   TAVASZI SZEMESZTER
         
Regisztrációs időszak   augusztus 29- szeptember 19   január 30- február 17
         
Orientációs nap   szeptember 5   február 6
         
Beiratkozás, bejelentkezés TR-ben   augusztus 29- szeptember 12   január 30- február 13
         
Kurzusfelvétel, kurzus leadása kurzuskönyvben Zeneművészeti Intézet (ZMI) hallgatói   augusztus 29- szeptember 12   január 30- február 13
         
Kurzusfelvétel, kurzus leadás TR-ben   augusztus 29- szeptember 19   január 30- február 17
         
Az átvétellel (intézmény-, szakváltás stb kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje   augusztus 26.   január 27.
         
Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje   augusztus 26.   január 27.
         
         
Képzési időszak        
         
Szorgalmi időszak- oktatás   szeptember 5- december 16   február 6- május 19
         
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem leadása a TO-n   szeptember 19   február 17
         
Kurzusok befogadása, elismertetése, kérelem leadása a TO-N   szeptember 23   február 24
         
Hallgatói jogviszony szünetelési kérelmének leadása a TO-n(aktív félév passziválása)   szeptember 30   március 3
         
Utólagos bejelentkezési kérelem leadása a TO-n (félév aktiválás)   szeptember 30   március 3
         
Hallgató köteles a TR-ben rögzített kurzusait ellenőrizni és amennyiben szükséges a TO-ra benyújtani a változtatás iránti kérelmeket ezen határidőig   szeptember 30   március 3
         
OTDK   november 2-november 4.   április 17.- április 21.
         
Őszi szünet/ Tavaszi szünet   november 2-november 4.   április 17.- április 21.
         
Zenekari és kórushét ZMI   december 5-9   április 24- május 2
         
Szakmai hét ZMI   október 3-7   március 29- 31
         
Szakmai hét KI        
         
Szakmai hét MAMI        
         
Vizsgaidőpontok meghirdetése TR-ben   november 25.   április 24.
         
Vizsgaidőszak   december 19. - január 27.   május 22. - június 23.
         
         
Záróvizsga időszak        
         
A diplomázó hallgató megkeresi az adott szak szakfelelősét hogy hagyja jóvá a tervezett szakdolgozati témát és a választott konzulens személyét. (Diplomázás évében KI és MAMI hallgatók)   előző év június 1-8.   előző év október 3-7.
         
Kapcsolatfelvétel a kijelölt konzulenssel (Diplomázás évében KI és MAMI hallgatók)   előző év június 9-16.   előző év október 10-14.
         
Szakdolgozat leadási határideje, záróvizsgára jelentkezés (KI és MAMI)   október 28.   március 31.
         
Diplomamunka bemutatása (KI, MAMI)   november 14-november 18   április 24 - április 28.
         
Szakdolgozati téma bejelentése (ZMI)   előző szemeszter június 10.   február 6.
         
Diplomahangversenyre és záróvizsgára jelentkezés (ZMI BA + Osztatlan+ Művész MA)   október 28.   április 12.
         
Tanári szakdolgozati tanulmány leadása (ZMI)   nincs   április 14
         
Szakdolgozati portfólió leadása és záróvizsgára jelentkezés (ZMI, KI, MAMI)   október 31.   május 5.
         
Szorgalmi időszak vége   december 9.   május 5.
         
Vizsgaidőszak   december 12 - január 10.   május 8 - június 2.
         
Diplomahangverseny időszak (ZMI)   december 12 - január 10.   május 8 - június 2.
         
Abszolutórium kiállítása   január 13.   június 9.
         
Szakdolgozatvédés időszaka (KI, MAMI)   január 16 - január 20.   június 12 - június 16.
         
Záróvizsga időszak (ZMI)   január 16 - január 20.   június 12 - június 16.
         
Diplomaátadó       július 14.