Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

jubilogo3

  

Kari és egyetemi szabályzatok

     
     
A Pécsi Tudományegyetem szabályzatai, utasításai
 
  A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata
     
  A Pécsi Tudományegyetem Kollektív Szerződése
     
  A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
     
  A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzata
     
  Rektori utasítások, Gazdasági főigazgatói utasítások, Kincstári biztosi utasítások,
A Pécsi Tudományegyetem hatályos egyéb szabályzatai
     
     


     
     
A Művészeti Kar Szabályzatai
     
  A Művészeti Kar Szervezeti és Működési Szabályzata (2016)
     
  A Vizuális Művészeti Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata
     
  A Zeneművészeti Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata
     
  Doktori Iskola Szabályzatok
     
 

Habilitációs Szabályzat (2013. augusztus 1.)

     
  Szerzői művekre és hallgatói munkákra vonatkozó szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezelésről szóló szabályzata
     
  Az oktatással összefüggő alkotói és előadói tevékenység Szabályzata  (hatályon kívűl)
     
  Az oktatómunka során létrejött művészeti tárgyak kezeléséről  (hatályon kívűl)
     
  Házirend
     
  Dékáni Hivatal ügyrendje
     
  A Művészeti Kar Minőségbiztosítási Szabályzata
     
  Tűzvédelmi Szabályzat
     
  Erasmus+ Szabályzat
     
  Normatív Kutatástámogatás Felhasználásának Szabályzata (2005.02.02) (hatályon kívűl)
     
  A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (2005.02.01.) (hatályon kívűl)
     
     


     
     
Törvények
     
  1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
     
  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
     
     
     

Kormányrendeletek

   
 
  120/2000. (VII.7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról
     
  111/1997. (VI.27.) Korm. rendelet a tanári képesítés követelményeiről
     
  200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és azintézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról  a tanári képesítés követelményeiről
     
     
Kapcsolódó rendeletek:
 
  199/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet a Magyar Akkreditációs Bizottság mûködésérõl
     
  167/2003. (X. 21.) Korm. rendelet a felsõoktatási alapképzési szakok képesítési követelményei­nek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegészítésérõl szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról
     
  186/2002. (VIII. 29.) Korm. rendelet a felsõoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetésérõl és az intézményi kreditrendszerek egységes   nyilvántartásáról szóló 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról