Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

  

Kari Tanács tagjai és bizottságai

 

A Kari Tanács tagjai
2015. március 1 – 2018. február 28.

 

A Kari Tanács szavazati jogú tagjai a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 11.§. alapján:

 

Hivatalból, tisztségük alapján
1. Prof.dr. Lakner Tamás dékán, a KT elnöke
2. Salamon György MK HÖK elnök 

 

Választott tagok:
3. Prof. Gaál Tamás (Képzőművészeti Intézet)
4. Dr. Hegyi Csaba (Képzőművészeti Intézet)
5. Dr. Timár Katalin (Képzőművészeti Intézet) (Póttagok: Dr. Nyilas Márta, dr. Somody Péter)
6. Prof. Fusz György (Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet)
7. Gerendy Jenő (Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet)
8. Prof. Nagy Márta (Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet)
9. Dr. Bredács Alice (Zeneművészeti Intézet)
10. Dr. Gocsál Ákos (Zeneművészeti Intézet)
11. Dr. Vas Bence (Zeneművészeti Intézet)
12. Prof. Colin Foster (Doktori Iskola)
13. Prof. Farkas István Péter (Doktori Iskola)
14. Dr. Holics László (Szakszervezet)
15. Végh Edit ügyvivő szakértő (nem oktatói képviselet)

 

Hallgatói képviselet (mandátumuk az MK HÖK illetve a PTE DOK szabályzat alapján tart)

16.    Szemán Gábor (hallgatói képviselő)
17.    Kun Eszter (hallgatói képviselő)
18.    Baranyai Enikő (hallgatói képviselő)
19.    Halász Réka (hallgatói képviselő)
20.    Dr. Maljusin Mihály (doktori hallgatói képviselő; 2016.december 13.-2017. november 1.)

 

 

A Kari Tanács állandó bizottságai

 

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság

Tanulmányi Bizottság

Kreditátviteli Bizottság

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Kutatási és Tudományos Bizottság

Külügyi Bizottság

Könyvtári Bizottság

Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság

Kari Doktori és Habilitációs Tanács

 

 

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság
Tagjainak mandátuma a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. alapján 2 év.
A PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. (4) bekezdés alapján a hallgatói tagok legfeljebb kétszer választhatók újra.

2015.05.05.- 2017. 05.05.

Tagjai:
Dr. Bredács Alice (oktató)
Dr. Nemes Csaba (oktató)
Baranyai Enikő (hallgatói tag) – 2. mandátum
Bakos Enikő (hallgatói tag) – 1. mandátum
Kovács Eszter (hallgatói tag) - 1. mandátum
Hoffer Frigyes (hallgatói tag) – 1. mandátum

 

Tanulmányi Bizottság
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

2015.05.05.-

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Halász Réka (hallgató)
Titkár: Ficsorné dr. Barna Beáta (TO)

 

Kreditátviteli Bizottság
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

2015.05.05.-

Elnök: Dr. Ernszt András (oktató)
Tagok: Halász Ágnes (oktató)
Burkus Judit (oktató)
Kun Eszter (hallgató)
Salamon György (hallgató)
Halász Réka (hallgató)
Titkár: Galyas Mária (TO vezető)

 

Pályázati és Ösztöndíj Bizottság
Tagjainak mandátuma a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. alapján 2 év.
A PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 6.sz. melléklet 3.§. (4) bekezdés alapján a hallgatói tagok legfeljebb kétszer választhatók újra.
2015.05.05.- 2017. 05.05.

Elnök: Palatinus Dóra (oktató)
Tagok: Dr.Herpay Ágnes (oktató)
Simon Péter (oktató)
Halász Réka (hallgató) – 1. mandátum
Kun Eszter (hallgató) – 1. mandátum
Salamon György (hallgató) – 2. mandátum

 

Kutatási és Tudományos Bizottság
Elnök: Prof. Nagy Márta
Tagok: Dr. Bredács Alice adjunktus
Dr. Hegyi Csaba egyetemi docens
Dr. Vas Bence egyetemi docens

 

Külügyi Bizottság
Felügyeli: Prof. Fusz György dékánhelyettes
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

2015.05.05.-

Elnök: Prof. Somody Péter
Tagok: Dr. Gocsál Ákos (oktató)
Dr. Vas Bence (oktató)
Dr. Kovács Balázs (oktató)
Dr. Nyilas Márta (oktató)
Dr. Rezsonya Katalin (oktató)
Salamon György (hallgató)
Titkár: Seres Beáta

 

Könyvtári Bizottság
Elnök: Dr. Hrubi Attila (oktató)
Tagok: Dr. Fodor Pál (oktató)
Dr. Herpay Ágnes (oktató)

 

Oktatói Munka Hallgatói véleményezési Bizottság
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 27.számú melléklete,
a Művészeti Kar Szervezeti és Működési szabályzatának 28.§. (11) bekezdés alapján.
Az állandó kari bizottságok megbízatása az őket létrehozó Kari Tanács megbízatásának lejártát
követő első Kari Tanács üléséig tart.

2015.05.05.-
Tagok: Prof. Fusz György (oktató)
Dr. Keresztes Nóra

 

Kari Doktori és Habilitációs Tanács
Elnök: Prof.Colin Foster
Tagok: Vidovszky László; Prof. Somody Péter; Dr. Nyilas Márta; Prof. Nagy Márta; Prof. Fusz György; Prof. Bánfalvi Béla; Prof. Lakner Tamás; Dr. Maljusin Mihály (DÖK); Fabényi Júlia (külső tag); Prof. Duffek Mihály (külső tag)

 

 

A PTE munkabizottságai
Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság
Egyetemi Kollégiumi Bizottság
Esélyegyenlőségi Bizottság
Gazdasági, Beruházási és Fejlesztési Bizottság
Informatikai Bizottság
Innovációs Bizottság
Köznevelési Bizottság
Közgyűjteményi Bizottság
Külügyi Bizottság
Minőségfejlesztési Bizottság
Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
Oktatási és Kredit Bizottság
Szabálytalanságkezelő Bizottság
Tehetség Tanács
Tudományos Tanács